"Соціальні технології". Магістратура. Спеціалізації освітньої програми

Дисципліна Семестр
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності 1
Новітні методи аналізу даних в соціології 1
Дослідницькі парадигми в соціальних науках 1
Методологія  дослідження соціальних нерівностей 1
Соціологія нової Європи 1
Social Networks Analysis 1
Технології підготовки текстів 1
Професійна та корпоративна етика 2
Теорія соціальних технологій 2
Моделювання та прогнозування соціальних процесів 2
Методи аналізу нечислових даних в соціології 2
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень 2
Challenges to Current Sociology and Global Development 2
Практика з маркетингових досліджень 2
Виробнича практика 3
Технології ділового спілкування 3
Дизайн дослідження 3

 

Спеціалізація "Технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг"

Дисципліна Семестр
Соціальні технології маркетингу 3
Соціальні технології управління та адміністрування 4
Соціальні технології в соціальній політиці 4
Соціальні технології в бізнесі (1-й семестр) 3
Соціальні технології в бізнесі (2-й семестр) 4

 

Спеціалізація "Технології комунікацій і політичної сфери"

Дисципліна Семестр
Соціальні технології в політиці 3
Соціальні технології в рекламі 4
Соціальні технології для громадського сектору 4
Соціальні технології PR та іміджмейкінгу (1-й семестр) 3
Соціальні технології PR та іміджмейкінгу (2-й семестр) 4