"Соціологія". Магістратура. Спеціалізації освітньої програми

Загальні дисципліни

Дисципліна Семестр
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності 1
Новітні методи аналізу даних в соціології 1
Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології 1
Методика викладання соціології у вищій школі 1
Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки 1
Методологія  дослідження соціальних нерівностей 1
Підготовка наукових текстів (англійською мовою) 1
Соціальна  політика та якість життя 1
Європейські студії 2
Психологія вищої школи 2
Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача 2
Методи аналізу нечислових даних в соціології 2
Професійна та корпоративна етика 2
Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень 2
Теорія соціальних технологій 2
Асистентська практика 2
Виробнича практика 3
Дизайн дослідження 3
Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки) 3
Випускна кваліфікаційна робота магістра 4
Комплексний державний екзамен зі спеціальності "Соціологія" 4

 

Спеціалізація "Cоціологія соціально-культурної сфери"

Дисципліна Семестр
Соціально-культурне прогнозування 3
Соціологія релігії 3
Соціологія медицини 3
Дослідницькі технології в соціології соціально-культурної сфери (магістерський дослідницький семінар) 3
Соціологія спорту 4
Соціологія соціальної роботи 4
Соціологія вільного часу і дозвілля 4
Моделі соціально-культурної політики 4
Соціологія безперервної освіти 4

   

Спеціалізація "Методи емпіричних соціологічних досліджень"

Дисципліна Семестр
Мережевий підхід в соціології 3
Математичні основи аналізу соціальних процесів 3
Аналіз емпіричних даних в середовищі R 3
Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар) 3
Теорія та методи аналізу причинності в соціології 4
Якісні інтерв'ю в соціологічних дослідженнях 4
Дослідницькі парадигми в соціальних науках 4
Сучасні методи аналізу текстів 4
Моделювання та прогнозування соціальних процесів 4

 

Спеціалізація "Соціальна експертиза та аудит"

Дисципліна Семестр
Соціальна експертиза та аудит 3
Менеджмент соціальної сфери 3
Соціологія посередництва і регулювання конфліктів 3
Соціологічний аналіз соціальних проблем  (магістерський дослідницький семінар) 3
Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг 4
Соціологія релігійних та міграційні процесів 4
Соціологія конфлікту в сфері праці та зайнятості 4
Соціальне управління людськими ресурсами 4
Моделювання та прогнозування соціальних процесів 4

 

Спеціалізація "Соціологічна експертиза політики"

Дисципліна Семестр
Сучасні теорії політики і влади 3
Соціологія політичного лідерства 3
Соціологічне забезпечення політичних кампаній 3
Соціологічний аналіз соціально-політичних процесів  (магістерський дослідницький семінар) 3
Соціологія політичного маркетингу 4
Соціологічне забезпечення управління та прийняття рішень 4
Соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю 4
Соціологічне оцінювання політичного режиму 4
Соціологія посередництва та регулювання конфліктів 4

 

Спеціалізація "Соціологія масової комунікації"

Дисципліна Семестр
Соціологічні теорії масової комунікації 3
Соціологія міжнародних відносин 3
Соціологія політичних комунікацій 3
Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар) 3
Соціологія бізнес-комунікацій 4
Теорія соціокультурних комунікацій 4
Соціологія символу 4
Соціологія мови 4
Системний аналіз в соціології 4

 

Спеціалізація "Соціологія управління та маркетингових досліджень"

Дисципліна Семестр
Теорія соціального управління 3
Соціологія організаційної взаємодії 3
Теорія управлінських рішень 3
Дослідницькі технології в соціології управління та маркетингу (магістерський дослідницький семінар) 3
Соціологія ринку 4
Соціологія маркетингу 4
Методологія та організація маркетингових досліджень 4
Соціологія влади 4
Системний аналіз в соціології 4

 

Спеціалізація "Сучасна соціологічна теорія"

Дисципліна Семестр
Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії 3
Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності 3
Теорія соціальної дії та практичної раціональності 3
Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) 3
Соціологія постмодерну 4
Соціологічні теорії глобалізації та розвитку 4
Соціальна феноменологія 4
Соціологічні теорії соціального порядку 4
Рефлексивні процеси в сучасній теоретичній соціології 4