Спеціалізація «Методи емпіричних соціологічних досліджень»

Магістратура. Освітня програма "Соціологія"

Спеціалізація спрямована на поглиблення знань та навичок у плануванні, проведенні емпіричних та теоретичних соціальних досліджень та аналізі даних досліджень. Протягом навчання студенти прослухають низку сучасних дисциплін, без яких не можливе формування сучасного дослідника-соціолога. Після завершення навчання за даною спеціалізацією, студент:

  • знатиме методи мереженого аналізу та вмітиме їх застосовувати для аналізу соціальних мереж, вмітиме збирати дані для дослідження цих мереж, знатиме головні їх характеристики;
  • вмітиме застосовувати елементи вищої математики для побудови прогностичних моделей у соціології, буде розуміти математичний зміст сучасних математичних моделей у соціології, вмітиме будувати та інтерпретувати графи групових зв’язків та ін.;
  • вмітиме знаходити та отримувати статистичну інформацію з відкритих джерел, перетворювати дані, готувати їх для аналізу у статистичному середовищі R, здійснювати у ньому елементарний попередній статистичний аналіз інформації, за результатами аналізу будувати графіки та діаграми довільного рівня складності, перевіряти статистичні гіпотези та робити висновки за їх результатами, реалізовувати прогностичні моделі засобами R, аналізувати їх та презентувати результати;
  • вмітимуть оперувати існуючими математичними моделями, використовувати їх для опису та прогнозу процесів у соціології, формулювати задачі для моделювання процесів, застосовувати їх у створенні нових, більш складних, моделей;
  • знатимуть теоретичні основи застосування «якісного підходу» у проведенні інтерв’ю для вирішення соціологічних дослідницьких завдань, вмітимуть проводити фокусовані групові дослідження, глибинні інтерв’ю та ін;,
  • вмітиме здійснювати соціологічний аналіз документів;