Спеціалізація «Прикладні соціологічні дослідження»

Освітня програма "Соціологія", Освітній рівень «бакалавр соціології»

Кафедра методології та методів соціологічних досліджень

Навіщо соціологу методологія та методи дослідження?

Навіщо знати методи аналізу даних?

Навіщо орієнтуватися в основах науки про дані (data science)?

Спробуємо швидко розібратися.

Багато рекрутингових агенцій в світі прогнозують компетенції та професії, що будуть мати попит на ринку праці в найближчі 10-15 років. Прогнозують рейтинги професій за розміром платні відповідних фахівців. І завжди в першій п'ятірці таких рейтингів фахівці з аналізу даних в різних сферах. Зокрема і аналітики соціальних даних.

Чому? Тому, що зараз ні в політиці, ні в управлінні, ні в бізнесі, ні в консалтингу не приймають рішень без попереднього аналітичного опрацювання. Всім потрібні фахівці, що вміють проводити дослідження "серед людей" - збирати інформацію про думки, наміри, ставлення людей, пояснювати та можливо навіть прогнозувати їх поведінку.

Але ж чи можна займатися аналізом даних без ґрунтовних знань багатьох розділів вищої математики? Відповідь проста - можна! Багато хто з нас не знає як працюють мікропроцесори, але при цьому ми ефективно використовуємо наші смартфони, вирішуємо швидко та якісно багато задач повсякденного життя з використанням цього гаджета.

Для тих, хто має бажання

 • сучасно і ефективно працювати в соціології, в маркетингу, в політичному консалтингу, в зв'язках з громадськістю, в соціальному управлінні тощо
 • обґрунтовано приймати і ефективно реалізовувати рішення, що стосуються різних сфер життя людей

потрібно

 • опанувати методологію та методи соціального дослідження
 • навчитися правильно формулювати задачі та висувати теоретично обґрунтовані гіпотези
 • навчитися збирати емпіричні дані та використовувати комп'ютерні пакети програм аналізу даних для перевірки цих гіпотез.

А до чого ж тут наука про дані (data science)?  Справа в тому, що зараз все більше інформації для аналізу соціальні дослідники отримують з електронних джерел - соціальних мереж, баз даних, електронних ЗМІ тощо. Потрібні базові навички роботи з такою різнорідною за своєю структурою інформацією.

І де ж можна опанувати все це - методологію, методи, аналіз даних та основи науки про дані?

Це ключове питання при виборі спеціалізації. І відповідь на нього проста.

Приходь на кафедру методології та методів соціологічних досліджень і ми допоможемо тобі розібратися з усім цим!

Приходь, не пошкодуєш!

Після успішного завершення навчання за спеціалізацією студент вмітиме:

 • готувати методологічний та процедурний розділи програми дослідження як базового документу, складати робочий плану соціологічного дослідження, орієнтовний мережевий графік науково-дослідних робіт, готувати якісний інструментарій опитувальних методів
 • формувати вибірку з урахуванням формулювання наукової проблеми, визначення об’єкта і предмета дослідження, його мети і завдань, стратегічного плану, вибору основного методу збору даних, знати джерела випадкових і систематичних помилок вибірки та правила оцінювання похибки репрезентативності вибірки та її обсягу та здійснювати ремонт вибірки;
 • застосовувати методики перевірки інструментарію на валідність та надійність
 • планувати та організовувати опитування у Інтернеті та з використанням сервісів Інтернету, створювати електронну анкету довільної складності, проводити дослідження онлайн та аналізувати результати дослідження
 • конструювати дизайн контент-аналітичного дослідження, будувати та інтерпретувати кодувальну матрицю, застосовувати інтент-аналіз, івент-аналіз, seo-аналіз, когнітивне картування
 • застосовувати аналіз випадковостей, розраховувати коефіцієнти, що необхідні для аналізу документів, застосовувати сучасні комп’ютерні програми для роботи з документами.
 • готувати тексти наукових публікацій за результатами власних емпіричних (теоретичних) розвідок, готувати тексти наукових доповідей та здійснювати їх наукову презентацію;
 • аналізувати специфіку порівняльних та панельних досліджень як важливих видів емпіричних соціологічних досліджень, знатиме методологічні особливості порівняльних та панельних досліджень у соціальних науках, специфіку їх дизайну та проведення, вмітиме аналізувати дані в панельних соціальних дослідженнях

 

Комплекс вибіркових дисциплін спеціалізації

Назва дисципліни

Курс (семестр)

кредитів

Викладач

Проектування соціологічного дослідження

2 (1)

4

Сапєлкіна О.В.

Інструментарій соціологічного опитування

2 (1)

4

Сапєлкіна О.В.

Організація та методи вибіркових досліджень

2 (2)

4

Горбачик А.П.

Технології інтернет-досліджень

3 (1)

4

Сидоров М.В.-С.

Емпіричні контент-аналітичні дослідження

3 (1)

4

Юзва Л.Л.

Підготовка та презентація результатів соціологічних досліджень

3 (1)

4

Юзва Л.Л.

Використання електронних архівів соціальних даних

4 (1)

4

Сидоров М.В.-С., Горбачик А.П.

Методи вимірювання соціальних показників

4 (1)

4

Сапєлкіна О.В.

Порівняльні та панельні соціологічні дослідження

4 (2)

4

Ковтуненко Е.С., Марченко А.М.