Спеціалізація "Соціальна експертиза та аудит"

Магістратура. Освітня програма "Соціологія"

Кафедра, що готує спеціалізацію: кафедра соціальних структур та соціальних відносин.

Куратор спеціалізації: доктор соц. н. , доцент Мазурик О.В.

Спеціалізація буде цікавою для тих, хто хоче займатись соціально-експертною роботою, оцінювати соціально-економічні та соціально-політичні аспекти функціонування організацій різних форм власності і наслідки їх діяльності; викривати невідповідності соціальним стандартам, кадровому потенціалу організацій та програмам суспільного розвитку. Орієнтація сучасного суспільства на збільшення контролю над владою, бізнесом та іншими соціальними інститутами потребує відповідних фахівців, здатних здійснювати соціальну експертизу, моніторинг та аудит засобами соціологічної діагностики. Головною перевагою даної спеціалізації є можливість отримати знання та навички, необхідні для професії соціального аудитора, яка передбачена Національним класифікатором професій України ДК 003:2010 і фахова підготовка з якої тільки починається в Україні.

Метою спеціалізації є формування у студентів знання та вмінь проведення соціальної експертизи та аудиту, оцінювання відповідності діяльності організацій міжнародним, національним та галузевим соціальним стандартам, а також кадровому потенціалу організації та соціальним потребам суспільства. 

У підготовці соціолога-аудитора переважатимуть практично орієнтовані дисципліни (дослідницького, аналітико-консалтингового спрямування), за допомогою яких студенти дізнаються та отримають практичні навики здійснення соціально-аудиторських досліджень, соціальної експертизи діяльності сучасних організацій, застосування соціологічних методів моделювання, експертизи та оцінювання соціальних процесів. Серед основних дисциплін в межах даної спеціалізації будуть викладатися: «Соціальна експертиза та аудит», «Моделювання та прогнозування соціальних процесів», «Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг», «Менеджмент соціальної сфери», «Соціальне управління людськими ресурсами», «Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський семінар) тощо. Важливим компонентом програми підготовки соціолога-аудитора буде практика в Міжнародних аудиторських фірмах (представництвах в Україні), центрах з соціальної експертизи та маркетингу, у відповідних службах Міністерства освіти і науки, Міністерства соціальної політики України тощо.

Випускник із спеціалізацією «Соціальна експертиза та аудит» буде затребуваний як в державних інституціях (Міністерствах, відомствах, державних адміністраціях), так і в бізнес-структурах, міжнародних, громадських агенціях і фондах.

Перелік дисциплін та викладацький склад спеціалізації   

Соціальна експертиза та аудит

Д.с.н. Мазурик

Управління соціальною сферою

Доц Жуков \ проф. Цимбалюк

Соціологія посередництва і регулювання конфліктів

Доц Жуков \ проф. Туленков

Соціологічний аналіз соціальних проблем  (магістерський дослідницький семінар)

Доц Бабенко \ доц Кузьменко

Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг

Д.с.н.Мазурик, доц Набруско

Соціологія релігійних та міграційні процесів

Проф. Аза \ к.с.н.Решетняк

Соціологія конфлікту в сфері праці та зайнятості

Доц Жуков, к.с.н. Недзельський

Соціальне управління людськими ресурсами

Д.с.н.Мазурик \ доц Жуков \ проф. Цимбалюк

Моделювання та прогнозування соціальних процесів

Доц Сидоров