Спеціалізація «Соціальні комунікації»

Бакалаврат. Освітня програма "Соціологія"

А. Назва спеціалізації ­– "Соціальні комунікації" (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр").

Б. Кафедра, що готує спеціалізацію – кафедра галузевої соціології.

В. Куратор спеціалізації – Чудовська І.А, д. с. н., доц.

Е. Опис спеціалізації:

1. Короткий опис - спеціалізація "Соціологія комунікацій" передбачає вивчення студентами десяти навчальних дисциплін фундаментального та прикладного характеру, які не тільки надають можливість опанування ними відповідної системи професійних знань, але й сприяють формуванню комплексу професійних умінь, навиків та компетенцій у галузі соціології комунікацій.

2. Мета навчання за спеціалізацією передбачає надання студентам системних знань і набуття ними необхідних умінь і навичок застосовувати отриманні знання для аналізу соціальної комунікації. Оскільки досягнення   ефективності соціальної комунікації є базою для  досягнення ефективності у різноманітних  сферах людської життєдіяльності.

3. Можливості застосування отриманих знань:б) для розробки творчих та практичних  проектів у сфері міжособистісної та масової комунікації в) для соціологічного аналізу тенденцій розвитку системи міжособистісної та  мас-медійної комунікації;

4.Результати навчання сприяють формуванню у студентів таких компетпенцій:

1) використовувати понятійний апарат та методологічний інструментарій соціології для дослідження комунікаційних процесів;

2)застосовувати, отримані знання для оцінки власної ефективності в комунікації;

3) для розробки проектів по покращенню ефективності комунікаційних процесів в організаціях;

 

1. Комплекс вибіркових дисциплін спеціалізації

№ з\п

  Назва дисципліни

Семестр, в якому викладається

Кількість кредитів

Форма контролю

 
 

1.

Сучасні теорії соціальної комунікації (Чудовська І.А.)

3

4

іспит

 

2.

Соціологія соціальних груп (Мороз Є.О.))

3

4

залік

 

3.

Соціологія зв’язків з громадськістю (Боровський О.О.)

4

4

іспит

 

4.

Соціологія гендеру (Вілкова О.Ю.)

5

4

залік

 

5.

Соціологія повсякденності (Злобіна О.Г.)

5

4

іспит

 

6.

Соціологія брендінгу (Яковенко Ю.І.)

5

4

залік

 

7.

Соціологія девіантної поведінки (Боровський О.О.)

6

4

іспит

 

8.

Соціологія соціальної роботи (Петренко-Лисак А.О.)

7

4

залік

 

9.

Соціологія моралі (Ручка А.О.)

7

4

залік