Спеціалізація "Соціологічна експертиза політики"

Магістратура. Освітня програма "Соціологія"

Кафедра, що готує спеціалізацію: кафедра соціальних структур та соціальних відносин.

Куратор спеціалізації: професор, доктор соц..н. Куценко О.Д.

Модернізація, реформування політичної системи та інститутів суспільства потребують експертизи відповідних програм, оцінювання соціальних можливостей та наслідків впровадження реформ, моніторингу впливу реформ на стан суспільства. Для такої експертної діяльності потрібні фахівці, які вміють здійснювати соціологічну експертизу політики з врахуванням соціального, соціокультурного та соціально-психологічного стану суспільства, різноманіття соціальних потреб та відмінностей у сприйнятті політики різними соціальними групами.

Метою спеціалізації є формування професіоналів, здатних здійснювати аналіз політики з точки зору її легітимності, соціальних ризиків і наслідків, здійснювати соціологічну експертизу політики.

Спеціалізація є міждисциплінарною, поєднує сучасні знання соціології та політичних наук. Підготовка професіоналів-дослідників націлена на оволодіння методами і методиками соціологічної експертизи політики, оцінювання її легітимності, соціальних ризиків та соціальних наслідків політики. Випускники програми будуть вміти застосовувати експертні техніки в політичному консалтингу,  самостійно проводити експертні розробки.

Основними дисциплінами програми спеціалізації, які розвивають самостійні аналітичні, проектні, експертні навички студентів, є: «Соціологічний аналіз соціально-політичних процесів» (магістерський семінар), «Соціологічна експертиза політики», «Соціологічне забезпечення управління та прийняття політичних рішень», «Соціологія політичного маркетингу», «Соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю» тощо.  Студенти будуть мати дослідницьку практику в провідних аналітичних та консалтингових центрах України, в комітетах Верховної Ради та департаментах Міністерств України (оборони, внутрішніх справ, регіонального розвитку, інформаційної політики тощо) тощо; студенти будуть залучені до поточних дослідницьких проектів політичного спрямування.

Випускники програми спеціалізації «Соціологічна експертиза політики» будуть затребувані в державних та громадських інституціях, зокрема – в аналітичних службах Верховної Ради, Міністерства України, політичних організацій, в службах з політичного аналізу та консалтингу, міжнародних агенціях та фондах, в  центрах політичних та маркетингових досліджень.

Перелік дисциплін та викладацький склад спеціалізації   

Сучасні теорії політики і влади

Проф. Куценко \ проф. Туленков

Соціологія політичного лідерства

Доц Боровський \ доц Бабенко

Соціологічне забезпечення політичних кампаній

Д.с.н.Мазурик \ доц Боровський

Соціологічний  аналіз соціально-політичних процесів  (магістерський дослідницький семінар)

Проф. Куценко

Соціологія політичного маркетингу

Доц Набруско

Соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю

Доц Петренко-Лисак \ доц Камінська

Соціологічне оцінювання і моделювання політичного процесу

Проф. Куценко

Соціологія посередництва та регулювання конфліктів

Доц Жуков \ к.с.н. Недзельський

Соціологічне забезпечення управління та прийняття рішень

Д.с.н.Мазурик \ доц Жуков