Спеціалізація «Соціологія особистості та ґендеру»

Освітня програма "Соціологія", Освітній рівень «бакалавр соціології»

Кафедра теорії та історії соціології

Спеціалізація «Соціологія особистості та ґендеру» сприяє фаховому зростанню студентства у царині соціології через поглиблення їх теоретичних та практичних знань у проблематиці людини в суспільстві, водночас відповідає інтересам студентів у їх особистісному саморозвитку та формуванні громадянської ідентичності, забезпечує виконання гуманітарного аспекту університетської освіти.

Мета навчання за спеціалізацією: сформувати необхідний корпус знань та навичок щодо основних соціально-демографічних процесів життєвого шляху особи, специфіки її ідентичності і самопрезентації, життєвого успіху, культурних моделей, явищ іншування та маргіналізації, ресурсів та соціальних відносин у контексті сучасних соціальних трансформацій та викликів українського суспільства і світу, методології та методів їх дослідження.

Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі. Ці знання та навички відповідають запитам на відповідних фахівчинь і фахівців з експертної, дослідницької, консультативної, прогностичної та діагностичної роботи у царині державного управління, організації продуктивних сил, національної безпеки, соціальної політики держави, а також в реалізації соціальних проектів НДО та комерційними структурами.

Результати навчання:

-        Знання основних досягнень ґендерних досліджень, психологічних досліджень, досліджень життєвого успіху, приватної сфери, маргінальності та девіації, соціального капіталу, що забезпечить теоретичними знаннями для аналізу взаємодії особи та суспільства на мікро- та макро- рівні.

-        Опанування методологією ґендерного, психологічного, соціокультурного, критичного аналізу, методологічною специфікою здобутою внаслідок антропологічного та лінгвістичного повороту в соціології.

-        Навички з методів соціально-демографічного, біографічного аналізу, дискурс-аналізу, конверсаційного аналізу у дослідженні особистості та ґендеру.

-        Навички роботи з демографічними, психологічними, статистичними, порівняльними даними, особистісними документами, тестами.

-        Вміння віднаходити та критично аналізувати джерела інформації з ще мало досліджуваних тем ситуації людини в сучасному суспільстві.

-        Вміння працювати з текстами, формулювати та аргументувати свою точку зору, дискутувати, працювати в групах, деконструювати маніпуляції з даними та судженнями.

 

 

Перелік дисциплін та викладацький склад спеціалізації

Назва дисципліни

Курс (семестр)

Кількість кредитів

Викладач

1.       

Ґендерні дослідження

2 (1)

4

канд. соціол. наук Тетяна Червінська (факультет соціології, кафедра теорії та історії соціології)

2.       

Соціодемографічний аналіз шлюбно-сімейних відносин

2 (1)

4

д-р соціол. наук Людмила Малес (факультет соціології, кафедра теорії та історії соціології)

3.       

Психологія життєвого світу особистості

2 (2)

4

канд. психол. наук Юлія Масієнко (факультет психології, кафедра загальної психології)

4.       

Біографічні методи

3 (1)

4

канд. соціол. наук Алла Марченко (факультет соціології, кафедра методології та методів соціологічних досліджень)

5.       

Соціологія життєвого успіху

3 (1)

4

канд. соціол. наук Світлана Бабенко (факультет соціології, кафедра соціальних структур та соціальних відносин)

6.       

Соціологія квір- та девіантної поведінки

3 (1)

4

канд. соціол. наук Тетяна Червінська (факультет соціології, кафедра теорії та історії соціології)

7.       

Особистість у контексті сучасних соціальних трансформацій

3 (2)

4

д-р соціол. наук Олена Злобіна (факультет соціології, кафедра теорії та історії соціології)

8.       

Теорії соціального капіталу

4 (1)

4

канд. соціол. наук Євгенія Мороз (факультет соціології, кафедра теорії та історії соціології)

9.       

Дослідження ідентичностей та самопрезентації особистості

4 (1)

4

канд. соціол. наук Людмила Юзва та Олена Мраморнова (факультет соціології, кафедра методології та методів соціологічних досліджень)

10.   

Актуальні проблеми соціології особистості та ґендеру

4 (2)

4

д-р соціол. наук Людмила Малес (факультет соціології, кафедра теорії та історії соціології) та гостьові лектори