Спеціалізація “Соціологія соціально-культурної сфери”

Магістратура. Освітня програма "Соціологія"

Напрями професійної діяльності:

72.40 Робота з базами даних, 73.20.0 Дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук, 74.13.0 Дослідження ринку сфери культури і мистецтв та вивчення суспільної думки, 75.11.7 Діяльність у сфері статистики та соціології, 75.14.0. Допоміжна діяльність у сфері форм державного управління

Назви первинних посад випускника визначаються згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами організацій та установ соціальної сфери з урахуванням принципів формування назв посад, що викладені у Державному класифікаторі професій. За умови наявності стажу роботи (до 3-х років) це – науково-практична діяльність: робота у міністерствах (департаментах), державних адміністраціях, міських та місцевих органах самоврядування: соціологічне забезпечення управлінської діяльноті у соціально-культурній сферіі: робота у керівних органах помічником (науковим консультантом, аналітиком ) голови або заступника голови структурного підрозділу (управління, департаменту, (відділу) департаменту освіти, департаменту культури, спорту, мистецтва, соціального захисту та соціальної служби або іншої управлінської структури; управлінська діяльність: зав. відділом, спеціаліст 1 категорії, старший інспектор, зав.сектором дослідницької організації відповідного профілю, помічник депутата, аналітик; керівник структурних підрозділів фондів, асоціацій та інших громадських організацій, спрямованих на вирішення проблем соціально-культурної сфери; науково-педагогічна діяльність: викладач, ст. викладач, асистент у середніх спеціальних навчальних закладах та вищих навчальних закладах соціально-культурної сфери; підприємницька діяльність у соціально-культурній сфері.

При наявності схильності до управлінської діяльності, (без практичного досвіду роботи до 3 років) за отримання спеціалізації "Cоціологія соціально-культурної сфери" випускник може обіймати в управлінських органах культури і мистецтв обласного та районного рівнів посади спеціаліста 1 категорії, спеціаліста, інспектора, методиста.

Студент проходить практичну підготовку на 1, курсі в міністерствах (департаментах), державних адміністраціях, міських та місцевих органах самоврядування (у їх структурах соціально-культурного профілю).

 На 2 курсі практика проходить у закладах, що відповідають  творчим нахилам та професійним побажанням студента; у цей час він набирає практичні матеріали для дипломної роботи та визначається з профілем майбутньої діяльності.

Перелік дисциплін та викладацький склад спеціалізації

 

Назва дисципліни

Кількість кредитів

Викладач

 1  

Соціально-культурне прогнозування

       4

д.культурології, проф. О. Петрова

д.с.н., проф. Цимбалюк Н.М.

2

Соціологія релігії

        4

к.с.н. О. Решетняк, к.с.н.,

ст.  н.сп.М. Паращевін

3

Соціологія медицини

        4

д.с.н., проф. Цимбалюк Н.М.

 

4

Дослідницькі технології в соціології соціально-культурної сфери (магістерський дослідницький семінар)

        4

Керівники галузевих науково-дослідних центрів

5

Соціологія спорту

       4

д.с.н., проф.

Кириленко О.М.

6

Соціологія соціальної роботи

       4

д.с.н., проф. Лукашевич;

к. пед.н., доц. В.Жуков,

к.с.н., доц. Л. Камінська 

7

Соціологія вільного часу і дозвілля

       4

д.с.н., проф. Цимбалюк Н.М.

8

Моделі соціально-культурної політики

        4

д.с.н., проф.

Цимбалюк Н.М.,

канд. тех.наук, дир. УЦКД

О. Гриценко;

канд. ек. наук, заст.дир. УЦКД

В. Солодовник

 

9

Соціологія безперервної освіти

        4

д.с.н., проф. КНУ ім. Тараса Шевченка, зав. каф. галузевої соціології Чепак В.В.