еліта

Соціологія і сучасні соціальні трансформації: Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів та молодих науковців. Київ, 22-23 жовтня, 2009 р. / Під ред. д.соц.н., проф. В.І.Судаков

Социальные технологии: Актуальные вопросы теории и практики. Международный Межвузовский сборник научных работ. Редкол.: Скидин О.Л. (главный редактор) и др. Вып.36

Социальные технологии: Акутальные проблемы теории и практики: Муждународный межвузовский сборник научных работ / Редкол.: О.Л.Скидин (главный редактор) и др. Вып. 32

Сторінки

Subscribe to RSS - еліта