профорієнтація

Соціальні структури і особистість: дослідження Мелвіна Л.Кона і його співпрацівників / Пер. з англ. за наук. ред. В.Є.Хмелька Київ. міжнар. ін-т соціології

Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / В.Д.Балин, В.К.Гайда, В.К.Гербачевский и др. Под общ.ред А.А.Крылова, С.А.Маничева. - 2-е изд.,доп.и перераб.

Subscribe to RSS - профорієнтація