Випускники

Починаючи з 1986 року, Київський університет підготував близько тисячі професійних соціологів. Їх кількість невпинно зростала з 18 випускників у 1991 році до 70–80 після 2013 року. Таке зростання пов’язане з розширенням свободи економічної, політичної та громадської діяльності в країні протягом останніх двадцяти п’яти років, яке на високому рівні підтримувало потребу в експертних послугах соціологів. Адже саме соціолог – це той фахівець, який узгоджує інтереси та потреби різних учасників виробництва та споживання, ухвалення рішень та волевиявлення. В політичному житті утвердження демократичної системи зробило соціологів частиною конституційного устрою країни, адже за їх допомоги відбувається встановлення та підтвердження волевиявлення громадян на виборах, а отже, легітимізація влади. В економічному житті закріплення ринкових відносин зробило неодмінною присутність соціолога в компаніях, що займаються виробництвом товарів або послуг, адже успішність збуту стала залежати від розуміння поведінки споживача та вміння вплинути на неї за допомогою влучної комунікації. Нарешті сегмент недержавних організацій, який постійно зростає, потребує соціологів для вивчення соціальних проблем і розробки рекомендацій для їх розв’язання, а також для впливу на громадську думку для мобілізації громадськості в суспільно важливих питаннях. Тому випускників факультету нерідко можна зустріти в журналістиці та зв’язках із громадськістю.

Отож, соціологія – універсальна за своєю застосовністю спеціальність. І це підтверджується тим, де працюють випускники факультету. Згідно з результатами опитування випускників 1991–2011 років, проведеного восени 2011 року, найбільша частка опитаних працювала в галузі маркетингових досліджень (23 %), тоді як інші досить рівномірно розподілялися між соціально-політичними дослідженнями (11 %), наукою (10 %), зв’язками з громадськістю (8 %), управлінською діяльністю (7 %), журналістикою, плануванням і реалізацією маркетингових стратегій, розробкою реклами та торгівлею (все по 5 %), управлінням людськими ресурсами (3 %), консалтингом, продажем реклами, державними соціальними службами та фінансами (все по 2 %). Значна частка випускників працює також у сфері освіти.

Таке різноманіття доступних видів діяльності підтримується стійким демографічним та економічним зростанням м. Києва, яке за останні двадцять років перетворилося на восьме найбільше місто Європи. Завдяки ростучому попиту на експертні послуги соціологів абсолютна більшість випускників факультету, як свідчить опитування, жодного разу не знала проблеми вимушеного безробіття, попри низку глибоких економічних криз, що припали на 1991–2011 роки. Цим зумовлений і високий рівень задоволення обраною професією: майже 80 % знову обрали б соціологію, якби їм довелося вступати в ВНЗ зараз, і понад 80 % вважали, що соціологія як спеціальність виправдала їхні очікування.

Сьогодні соціологія виконує системотворчу функцію в українському суспільстві як фундаментальна наука, що дозволяє прогнозувати розвиток суспільства, як контролер держави та важливий механізм встановлення волевиявлення громадян і як посередник між виробником і споживачем. Мірою зростання символічного виробництва, що є однією з провідних тенденцій сучасності, роль соціолога ставатиме дедалі важливішою, тож діяльність факультету соціології спрямована на те, щоб вчасно підготувати кваліфікованих професіоналів для підтримання стійкого розвитку українського суспільства, держави та економіки.