Bulletin of Kyiv National Taras Shevchenko University. Sociology. 6/2015

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015. -Вип.6.- 74с.

The results of theoretical and mpirical studies, methodological developments in sociology. For scientists, teachers, graduate students, government workers and social management.

Content

УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО У ВИМІРАХ СОЦІАЛЬНОЇ ЯКОСТІ
Савельєв Ю. (Київ)
Соціальне включення в оцінці соціальної якості: практики участі населення України в 2000-х роках
5
Сірий Є. (Київ)
Інституційні можливості та соціокультурні параметри участі індивідів у підприємницькій діяльності
16
Новикова Л. (Київ)
Ціннісні відмінності поколінь в сучасному українському суспільстві
23
Черних Г. (Київ)
Злочинність і параметри насилля в українському суспільстві
32
Чернова К. (Київ)
Етнорегіональні виміри українського соціуму
36
Іванкова-Стецюк О. (Київ)
Актуальні стратегії розвитку суспільно-релігійних організацій: соціологічний аналіз
42
Рахманов О. (Київ)
Економічні чинники солідарності, колективних дій та конформізму в робітничому середовищі України
49
Локтєва І. (Київ)
Вимірювання соціального відторгнення внутрішньо переміщених осіб
55
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В СВІТІ
Мандал К. (Гатал, Індія)
Глобалізація та її загрозливий вплив на індійську систему освіти: критичний аналіз
60
РЕЦЕНЗІЇ
Судаков В. (Київ)
Суспільство без довіри: інноваційна стратегія наукового дослідження складної соціологічної проблеми
66
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Яковенко Ю. (Київ)
ІІ Конгрес соціологічної асоціації України. Звіт про роботу Секції 1. "Сучасна соціологія у пошуках адекватної методології та теорії"
68
Шелухін В. (Київ)
VIII Міжнародна конференція студентів та молодих вчених "Соціологія та сучасні соціальні трансформації"
70

Recommended for print after peer review process by:
Academic Council at Faculty of Sociology, 02.12. 2015, Proceedings No. 5