Department of Social Structures and Social Relations

Room

509

Phone

521-33-40, 63-40

Email

sssr@soc.univ.kiev.ua

Кафедра створена у 2007 році на базі кафедри загальної соціології.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців (на рівнях бакалаврату, магістратури, аспірантури та докторантури) по спеціальності «соціологія» та спеціалізацію, пов’язану з професійним знанням та дослідницькими навичками вивчення структурних рис суспільства, їх зміни та відповідних соціальних проблем. Особлива увага надається соціологічному знанню про структури і фактори соціальних нерівностей (класові, статусні, етнічні, гендерні, культурні тощо), соціальні відносини в економічній, трудовій, освітній та культурній сферах життя. Спеціальний фокус присвячений проблематиці сучасних соціальних змін, в тому числі постсоціалістичних трансформацій і змін моделей соціальної стратифікації.

Courses

Sociology
1
1 Sociology of culture and leisure соціологія
S
1 General sociology соціологія
S
ST
1 Introduction to university studies соціологія
S
ST
1 Sociology of advertisement соціологія
S
1 Social problems of modern society соціологія
ST
1 Introduction to the specialty: sociology and social technologies соціологія
ST
BST: "Social Technologies in Politics and Mass Communication"
1 Sociological dimension of civil society соціологія
ST
2
2 Sociology of Labor and Employment sociology
S
2 Fundamentals of Social Management соціологія
ST
2 Sociology of family and personality соціологія
S
2 Fundamentals of Social Management соціологія
ST
BST: "Social Technologies of the Economic Sphere: Management and Marketing"
2 Sociology of consumption соціологія
ST
2 Sociology of Economics and Marketing соціологія
ST
3
3 Social structure of society sociology
S
ST
3 Evaluation of sociological programms and projects sociology
S
3 Educational practice соціологія
ST
3 Sociology of ethnic processes and migration соціологія
S
BST: "Social Technologies of the Economic Sphere: Management and Marketing"
3 Social inequalities in the economic sphere соціологія
ST
BS: "Sociology of Personality and Gender"
3 Sociology of life's success соціологія
S
BS: "Sociology of Politics"
3 Socio-political stratification соціологія
S
BS: "Sociology of Urbanization and Globalization"
3 Comparative sociology of Europe соціологія
S
4
4 Sociology of leisure соціологія
S
4 Assessment of social programs and projects соціологія
S
4 Ethno-sociology and sociology of religion соціологія
S
4 Sociology of free time and life styles соціологія
S
4 Sociology of age groups соціологія
S
6
MS: Sociology of Socio-Cultural Sphere
6 Sociology of leisure and entertainment sociology
S
6 Sociology of religion sociology
S
6 Models of social and cultural policy соціологія
S
6 Socio-cultural forecasting соціологія
S
6 Research technologies in sociology of socio-cultural sphere (master's research seminar) соціологія
S
6 Sociology of Continuing Education соціологія
S
6 Sociology of Medicine and Health соціологія
S
6 Sociology of Sport соціологія
S
MS: Social Expertise and Audit
6 Social Expertise and Audit соціологія
S
6 Sociological monitoring of the quality of educational services соціологія
S
6 Sociology of Religious and Migration Processes соціологія
S
6 Sociology of the conflict in the field of labor and employment соціологія
S
6 Sociological monitoring of the quality of educational services соціологія
S
6 Management of the social sphere соціологія
S
6 Social management of human resources соціологія
S
6 Sociology of Mediation and Conflict Management соціологія
S
6 Sociological analysis of social problems (master's research seminar) соціологія
S
6 Sociological monitoring of the quality of educational services соціологія
S
MST: "Technologies of the economic sphere: management and marketing"
6 Social Technologies in Business соціологія
ST
6 Social Management and Administration Technologies соціологія
ST
6 Social Technologies of Marketing соціологія
ST
MS: Sociological Policy Expertise
6 Sociological assessment of the political regime соціологія
S
6 Sociology of Political Leadership соціологія
S
6 Sociological provision of management and decision-making соціологія
S
6 Modern theories of politics and government соціологія
S
6 Internship соціологія
S
6 Gendered education соціологія
G
6 Sociology of gender соціологія
G
6 Gender expertise and gender audit соціологія
G
6 Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки) соціологія
S
6 Sociology of gender соціологія
G
6 Gendered life course and life success соціологія
G
MST: "Technologies of Communications and Political Sphere"
6 Social technologies in politics соціологія
ST
6 Social Technology of Advertisment соціологія
ST
6 Social Technologies in the Public Sector соціологія
ST
Other
1
1 Ukrainian society in sociological dimensions economy
І
1 Sociology прикладна статистика (економіка)
І
3
3 Socio-political studios класична філологія
І