Department of Methodology and Methods of Sociological Research

Room

503

Phone

521-33-24, 63-24

Email

mmsr@soc.univ.kiev.ua

Кафедра була створена в 1990 році.

Викладачі кафедри читають на факультеті навчальні курси з методології соціологічних досліджень, методики організації емпіричних соціологічних досліджень та методів збирання даних, основ інформатики та обчислювальної техніки а також математичних методів аналізу даних соціальних досліджень. Основна мета вказаного комплексу курсів - дати майбутньому фахівцю сучасні методологічні знання та практичні навички, необхідні для організації та самостійного проведення емпіричного соціологічного дослідження.

Кафедра здійснює науково-методичне керівництво факультетським інформаційно-обчислювальним сектором. Зусиллями викладачів кафедри створена і розвивається загальнофакультетська комп'ютерна мережа, що дозволяє ефективно користуватися централізованими інформаційними ресурсами факультету а також можливостями міжнародної мережі ІНТЕРНЕТ викладачам, студентам та співробітникам. Кафедра забезпечує навчальну практику студентів магістерської програми з соціології. Кафедра є базою підготовки аспірантів, що навчаються за спеціальністю "методологія та методи соціологічних досліджень".

Courses

Sociology
2
2 Mathematical methods in Sociology sociology
S
ST
2 Organization of work of sociological service sociology
S
2 Methodology of empirical sociological research соціологія
ST
BS: "Applied sociological research"
2 Sociological research design соціологія
S
2 Toolkit for sociological survey соціологія
S
2 Organization and methods of sample research in sociology соціологія
S
2 Workshop on methods for collecting sociological data соціологія
S
BST: "Social Technologies in Politics and Mass Communication"
2 Visual sociology and research in the Internet соціологія
ST
2 Sociological support of marketing researches соціологія
ST
2 Analysis of documents соціологія
ST
3
BST: "Social Technologies of the Economic Sphere: Management and Marketing"
3 Workshop on marketing research methods соціологія
ST
3 Focus group interviews in a sociological research соціологія
S
3 Sample research соціологія
ST
3 Methodology of Sociological Research соціологія
S
3 Educational practice on methods of collecting sociological information соціологія
S
BS: "Applied sociological research"
3 Preparation and presentation of research results соціологія
S
3 The empirical content analysis research соціологія
S
3 Internet Research Technologies соціологія
S
BS: "Sociology of Personality and Gender"
3 Biographical methods соціологія
S
6
MS: Methods of empirical sociological research
6 Data analysis in R sociology
S
6 Research paradigms in social sciences sociology
S
6 Math bases of analisys of social processes sociology
S
6 Methodology and methods of sociological research (research master's workshop) sociology
S
6 Modeling and forecasting of social processes соціологія
S
6 Qualitative interviews in sociological research соціологія
S
6 Modern methods of text analysis соціологія
S
6 The theory and methods of causality in sociology соціологія
S
6 Social Network Analysis соціологія
S
6 Qualitative methods in gender studies соціологія
G
6 Sociological support of social projects соціологія
G
6 Research Design соціологія
S
ST
6 Biographical method in gender studies соціологія
G
Other