Methodology of Social Inequalities Research

Study Program

ST

Year of Study Plan

2020

Lector

Speciality

sociology

Semester

1

Working Program in Ukrainian

Додаткові матеріали

code

CC04

degree_level

master

Program of Study

Social Technologies

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

compulsory

Final control

Exam

Course summary

Дисципліна фокусується на вивченні методологічних підходів в дослідженнях соціальних нерівностей, їх форм прояву, причин та наслідків в суспільстві. Принциповою складовою є відпрацювання знання про способи соціологічної ідентифікації та вимірювання багатомірних нерівностей в термінах спроможності скористатись благами, рівня та якості життя, бідності і багатства, соціального відторгнення, ефектів приналежності до соціальних класів і статусних груп. Програма супроводжується аналітичними завданнями і дослідницькою роботою в малих групах протягом семестру.

Language of instruction

Ukrainian