Theory of Social Technologies

Study Program [en:field:field_op:course:label]

S [en:field:field_op:#allowed_values:С]

Year of Study Plan [en:field:field_year_plan:course:label]

2020

Lector [en:field:field_lector:course:label]

Semester [en:field:field_semester:course:label]

2 [en:field:field_semester:#allowed_values:2]

Working Program in Ukrainian [en:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [en:field:field_material_text:course:label]

code [en:field:field_corse_code:course:label]

CC17

degree_level [en:field:field_degree_level:course:label]

master [en:field:field_degree_level:#allowed_values:магістр]

Program of Study [en:field:field_program_of_study:course:label]

Sociology [en:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія]

Course developed in [en:field:field_course_developed_in:course:label]

2020

ECTS credits [en:field:field_ects_credits:course:label]

3.00

Course type [en:field:field_course_type:course:label]

compulsory [en:field:field_course_type:#allowed_values:compulsory]

Final control [en:field:field_final_control:course:label]

Exam [en:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [en:field:field_course_summary:course:label]

Дисципліна сприяє вивченню специфічного кола актуальних для сучасної соціологічної науки теоретичних питань, які відображують технологічні і дослідницькі можливості даної науки в аспектах оптимізації та регулювання процесів соціальної життєдіяльності; набуттю знань стосовно теоретичних засад розробки та впровадження інноваційних соціальних технологій XX та XXI ст. в основних сферах суспільної життєдіяльності. Передбачається набуття вмінь працювати з сучасною науковою літературою, критично опрацьовувати першоджерела, розвиток навичок аналізу, порівняння та оцінки ефективності застосування соціальних технологій в основних сферах суспільного життя.

Language of instruction [en:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian