Theory of Social Technologies

Study Program

S

Year of Study Plan

2020

Lector

Speciality

sociology

Semester

2

Working Program in Ukrainian

Додаткові матеріали

code

CC17

degree_level

master

Program of Study

Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

compulsory

Final control

Exam

Course summary

Дисципліна сприяє вивченню специфічного кола актуальних для сучасної соціологічної науки теоретичних питань, які відображують технологічні і дослідницькі можливості даної науки в аспектах оптимізації та регулювання процесів соціальної життєдіяльності; набуттю знань стосовно теоретичних засад розробки та впровадження інноваційних соціальних технологій XX та XXI ст. в основних сферах суспільної життєдіяльності. Передбачається набуття вмінь працювати з сучасною науковою літературою, критично опрацьовувати першоджерела, розвиток навичок аналізу, порівняння та оцінки ефективності застосування соціальних технологій в основних сферах суспільного життя.

Language of instruction

Ukrainian