Базові підходи у ігровому моделюванні процесу взіємодії при управлінні спільним ресурсом