Основи менеджменту: Підручник. Вид. 2-ге, випр., доп.