Звичаєвість соціального життя як науковий конструкт соціальної психології (на прикладі дискурсу культуротворчості)