If you could now choose again a specialty for your education, would you choose sociology?

English

Обсяг генеральної сукупності: 730

Обсяг вибірки:157

  Кількість Відсоток
Так 100 63,7
Важко відповісти 33 21,0
Ні 24 15,3
Всього 157 100,0

За результатами опитування серед випускників 1991 - 2005 років спеціальності "соціологія" та 2006-2011 років факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рік проведення [en:field:field_survey_year:survey_res:label]

2012