28 вересня відбудеться захист дисертаційних робіт Артемія Дейнеки та Уляни Лешенок

У понеділок 28 вересня з 10:00 відбудеться дистанційне засідання спецради Д 26.001.30 з наступним порядком денним:
 
1. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 22.00.01: Дейнека Артемій Вадимович "Евристичний потенціал акторно-мережевої теорії для соціологічної концептуалізації агентності". Н.керівник: д.соц.н., доц. Малес Л.В. Опоненти:  д.соц.н., проф. Кутуєв П.В. (НТУ "КПІ ім.І.Сікорського"); к.соц.н. Солодько С.Ю. (ІС НАНУ).
 
2. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 22.00.02: Лешенок Уляни Сергіївни "Емпірична ідентифікація політичних орієнтацій на основі життєвих цінностей в українському суспільстві". Н.керівник: к.фіз.-мат.н., доц. Горбачик А.П. Опоненти: д.соц.н., ст.н.співр. Резнік О.С. (ІС НАНУ); к.соц.н. Харченко Н.М. (КМІС).
 
3. Призначення комісії спецради щодо попереднього розгляду дисертації Костюченко Т.С. "Структура і циркуляція мережі політичної еліти України: застосування мережевого аналізу для дослідження зв'язків", яка подається до захисту за спеціальністю 22.00.03. роботу виконано у НУ КМА; н.керівник Винницький М.І.
 
У додатках - автореферати, тексти дисертацій та відгуки на дисертації, які будуть захищатись у понеділок. 

Лінк на онлайн-зустріч: https://meet.google.com/sii-msdp-xkc