IV Всеукраїнський конкурс студентських робіт "Аналіз соціальних даних 2020" / "Social Data Analysis 2020" - SDA2020

Запрошуємо Вас до участі у ІV Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт 

"Аналіз соціальних даних 2020" / "Social Data Analysis 2020"

До участі у конкурсі запрошуються студенти будь-якого року навчання бакалаврської або магістерської програми будь-якого ЗВО (ВНЗ) Європи  

Робочі мови конкурсу: українська, англійська, російська.

Переможці конкурсу будуть нагороджені призами від компанії Kantar Ukraine ***.

 • За перше місце                6 000 грн.
 • За друге місце                 4 000 грн.
 • За третє місце                 3 000 грн.
 • За оригінальність            1 000 грн.

Переможцям буде також запропоновано безкоштовно опублікувати свої роботи (в форматі наукової статті) в одному з фахових видань факультету соціології: «Вісник КНУ: Серія соціологія» або «Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки».

Конкурс буде проходити в два етапи

1. На першому етапі з надісланих робіт буде відібрано 10 найкращих (ТОП-10)

2. На другому етапі автори відібраних робіт виступають перед журі конкурсу із презентацією та відповідають на запитання. За результатами презентацій обираються переможці.

 

Для перемоги в конкурсі необхідно

- зареєструватися

- надіслати свою роботу

- увійти в ТОП-10 за результатами першого (заочного) етапу

- приїхати в Київ з презентацією своєї роботи, виступити та перемогти

Реєстрація учасників проводиться до 20 березня включно. Завершується реєстрація 20.03.2020 о 23:59 (Київський час). Для реєстрації необхідно заповнити GoogleForms за адресою 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy3JgrJQsIZP78gpwuwxEXQSzhQgnD8qiY5C6mUnlXOLKttw/viewform

При реєстрації необхідно вказати тему роботи, інформацію про себе та про свого наукового керівника.

Робота має бути надіслана до  31 березня включно на адресу soc.knu@gmail.com. Надіслати потрібно текст роботи (один файл в форматі MS Word), що включає опис аналізу (власне сама робота) та всі супровідні матеріали, необхідні для розуміння та відтворення (за необхідності) ходу аналізу, викладеного в тексті.

УВАГА!!! Роботи, надіслані після 31.03.2020 00:01 (Київський час), до розгляду братись не будуть.

Перший етап. До кінця дня 14.04.2020  журі розглядає надіслані роботи, визначає 10 найкращих робіт та надсилає електронною поштою авторам цих робіт запрошення взяти участь в другому етапі. Список відібраних робіт буде також розміщений на сайті.

Другий етап розпочнеться в суботу 25.04.2020 о 10-00 на факультеті соціології КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ, пр. Глушкова 4д). Десять переможців першого етапу публічно, в присутності гостей, презентують свої роботи журі та відповідають на поставлені запитання. Спостерігати за презентаціями зможуть всі бажаючі.

Учасники надсилають файли з своєю презентацією в форматі PowerPoint на адресу soc.knu@gmail.com до кінця дня 20.04.2020

Регламент презентації учасника - 15 хв. для виступу та 5 хв. для  відповідей.

Презентації починаються о 10.00 25.04.2020 та закінчуються о 14.30 (перерва на каву 12.30-13.00)

Робота журі та лекція від Kantar Ukraine - 14.30-15.30

Оголошення результатів та вручення нагород в 15.40

Журі конкурсу складається з фахівців факультету соціології, компанії Kantar Ukraine, інших дослідницьких інституцій. Наукові керівники фіналістів не можуть бути членами журі.

Голова журі - доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Петрович Горбачик.

Структура оцінки роботи на першому (заочному) етапі:

 • якість аналізу, здійсненого в роботі: постановка задачі, формулювання дослідницьких питань, гіпотези дослідження, обґрунтування відбору ознак, вибір методів аналізу, обґрунтування висновків – до 60 балів
 • структура роботи, логіка викладу – до 30 балів
 • якість оформлення роботи: грамотність, форматування, оформлення ілюстрацій, тощо – до 10 балів

 

Структура оцінка роботи на другому (презентації) етапі:

 • якість аналізу, здійсненого в роботі, з урахуванням презентації результатів -  до 60 балів
 • якість презентації: загальне враження від презентації, відповіді на запитання тощо – до 40 балів

Журі приймає рішення колегіально після колективного обговорення.

Журі оголошує тільки остаточний рейтинг і не оголошує оцінки окремих учасників.

 

Вимоги до конкурсної роботи

Робота має бути присвячена аналізу даних масивів досліджень:

 • Європейського соціального дослідження (European Social Survey, ESS). Дані доступні безкоштовно після реєстрації на сторінці http://www.europeansocialsurvey.org/data/ )

або

 • Онлайновий щомісячний соціально-політичний трекінг для міського населення України у віці 18-55 (Kantar Ukraine). Запит на отримання масиву дається під час реєстрації, масив надсилається протягом 7-10 діб.

Анкета масиву Kantar Online Track 2019

Можливі напрямки для формулювання задач аналізу:

 1. Соціальна довіра в Україні та/або в країнах Європи
 2. Ставлення до демократичних цінностей в Україні та/або в країнах Європи
 3. Зміни в українському суспільстві за 10 років
 4. Структура цінностей українського суспільства – динаміка змін та їх причини
 5. Політична та громадянська активність в Україні та/або в країнах Європи
 6. Соціальне благополуччя в Україні та/або в країнах Європи
 7. Інтерес до медіа в Україні та/або в країнах Європи
 8. Вікові та гендерні стереотипи в Україні та/або в країнах Європи
 9. Ставлення до міграції та мігрантів в Україні та/або в країнах Європи
 10. Ставлення до загроз тероризму та шляхів боротьби з ними

Тема роботи не обов’язково має бути сформульована в межах одного з названих вище напрямків, але аналіз обов’язково виконується на даних ESS або Kantar Online Track 2019. Під час написання роботи тема може змінюватись. Також можна міняти масив на інший з двох наведених вище.

В роботі має бути

 • сформульована тема та дослідницька проблема, окреслена актуальність теми, сформульовані дослідницькі питання та відповідні цікаві за змістом гіпотези, обґрунтована можливість перевірки гіпотез саме на даних ESS або Kantar Online Track 2019
 • обґрунтований вибір методу аналізу, відповідність обраного методу задачам перевірки гіпотез
 • викладений аналіз даних на рівні, достатньому для розуміння всіх проміжних етапів та обґрунтованості висновків; не потрібно в тексті наводити копії екранів та описувати які кнопки та в якій послідовності треба натискати в меню пакету статистичного аналізу
 • сформульовані висновки, що відповідають поставленій задачі та дійсно мають безпосереднє відношення до гіпотез, що перевіряються.

Всі висновки в роботі мають ґрунтуватися на проведеному аналізі емпіричних даних

Великі таблиці, діаграми та скрипти (якщо вони є необхідними для розуміння та можливого відтворення ходу аналізу) мають бути винесеними у додатки. Скрипти подаються в форматі SPSS або R.

Список використаних джерел  має бути оформлений за стандартом APA.

Максимальний обсяг тексту без титульної сторінки, списку використаних джерел та додатків не повинен перевищувати 40 000 знаків (включаючи пробіли), що складає приблизно 20 сторінок А4 через півтора інтервали шрифтом Times New Roman розміром 14. Матеріал, що виходить за вказані межі, до розгляду братись не буде.

Конкурс заснований факультетом соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та компанією Kantar Ukraine у 2017 році.

Голова оргкомітету: генеральний директор компанії Kantar Ukraine Микола Чурилов

Заступник голови оргкомітету: завідувач кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микола Сидоров

Kantar Україна ( у минулому TNS Україна) є представником Kantar - провідної у світі компанії з питань даних, інсайтів та консалтингу.
Компанія більше ніж будь-хто інший розуміє, як люди думають, почуваються, купують, діляться, голосують та переглядають. Поєднавши досвід в галузі людського розуміння з передовими технологіями, 30 000 співробітників Kantar допомагають провідним світовим організаціям досягти успіху та розвитку.

Очікуємо на Ваші роботи!

Оргкомітет конкурсу.

Більш детальна інформація розташована за адресою http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/iv-vseukrayinskiy-konkurs-studentskih-robit-analiz-socialnih-danih-2020-social-data-analysis-2020 або у приєднаному файлі

*** В умовах карантинних обмежень сума призів може бути змінена.