Круглий стіл на тему «Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій»

26 травня 2017 року відбувся круглий стіл на тему  «Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій», присвячений 25-річчю кафедри галузевої соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Учасників круглого столу привітали: Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік НАН України Губерський Л.В.; декан факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка доцент Горбачик А.П.; декан факультету соціально-психологічних наук та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова член-кореспондент НАН України Євтух В.Б.

На засіданні круглого столу виступили завідувачі кафедри різних років: д. соц., проф. Яковенко Ю.І., д. соц., проф. Туленков М.В, д. соц., проф. Чепак В.В., а також викладачі кафедри попереднього складу проф.. Гавриленко І.М., проф. Кушерець В.І., проф. Недюха М.П., доц. Молчанов І.М., доц. Сусська О.О., завідувачі дружніх кафедр  проф. Судаков В.І. та проф. Куценко О.Д., та інші колеги проф. Цимбалюк Н.М., проф. Ручка А.О., доц. Тарабукін Ю.О., доц. Боровський О.О., доц. Петренко-Лисак А.О., доц. Вілкова О.Ю.

Учасники круглого столу підкреслили, що за 25 років свого існування кафедра стала не просто осередком науки і освіти, а знаним в Україні та за  її межами потужним навчально-науковим центром продукування сучасного  соціологічного наукового знання та підготовки професійних   соціологів і соціологічних кадрів   вищої кваліфікації. В цьому є велика заслуга як попередніх, так і нинішніх поколінь співробітників кафедри, випускники якої вносять значний внесок у розв’язання складних соціальних проблем і розбудову соціальної, дійсно демократичної української держави. Зокрема за цей період на кафедрі було підготовлено понад 500 професійних соціологів, серед яких 350 осіб отримали диплом «спеціаліста», а 150 – диплом «бакалавра» і «магістра», 7 докторів і 32 кандидати наук. Нині серед викладачів кафедри 3 випускниці – доценти Вілкова О.Ю., Петренко –Лисак А.О. та Чудовська І.А.

Поряд із цим, викладачами кафедри за весь період проведено низку соціологічних досліджень за результатами яких опубліковано понад 1,5 тис. навчально-наукових праць, у тому числі: 25 монографій, більше 30 підручників та навчальних посібників, а також понад 1 тис. статей у провідних наукових фахових виданнях України та інших країн. Значна робота викладачами кафедри була проведена також по впровадженню нових форм та методів навчання з викладання більше 150 навчальних дисциплін. А в даний час викладачі кафедри забезпечують навчальний процес у п’яти  інститутах та на чотирьох факультетах університету.

Учасники круглого столу прийняли відповідне рішення щодо спрямування своїх зусиль на подальший розвиток наукової діяльності викладачів кафедри у межах обраної теми, активізації міжнародного співробітництва, а також  більш плідної взаємодії з навчально-науковими установами України, спрямованими на подальший розвиток соціологічної освіти і науки та підготовку кадрів вищої кваліфікації.