Перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади з соціологі 2018

Шановне  студентство!

Запрошуємо взяти участь у першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології. Перший етап олімпіади відбудеться 06.12.2017 (середа) в аудиторії 504. Реєстрація для участі в олімпіаді 06.12.2017 з 11:40; початок олімпіади о 12:00.

Переможці першого етапу будуть представляти Київський національний університет імені Тараса Шевченка у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології.

Програма проведення Олімпіади на першому етапі передбачає тестування учасників та виконання ними творчого завдання. Тривалість роботи – 2 години.

Тематика тестових завдань відповідає програмі підготовки фахівців зі спеціальності «Соціологія» і включає матеріал таких дисциплін: теорія соціології, історія світової соціології, історія української соціології, соціологія громадської думки, теорія соціальної структури, соціологія економіки, соціологія політики, соціологія масових комунікацій, методи та методика соціологічного дослідження. 

Тематика творчого завдання зорієнтована на розробку фрагменту методологічного розділу програми дослідження певної прикладної проблеми. Виконання завдання буде передбачати: уточнення проблеми дослідження, формулювання його мети, об’єкту та предмету, визначення ключових понять та їх основних емпіричних індикаторів, формулювання 1-3 робочих гіпотез, визначення методів збору та аналізу ї інформації, необхідної для перевірки робочих гіпотез.

Критерії оцінювання: максимальна кількість балів – 100, з них: тестові завдання – 50 балів, творче завдання – 50 балів.

Усі учасники та учасниці олімпіади при собі повинні мати паспорт або студентський квиток і бути зареєстрованим перед її початком!

Щиро запрошуємо до співпраці та участі в першому етапі олімпіади!