Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим

Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років.

Необхідні документи:

– розширений витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/ факультету про висунення претендента на отримання премії;

– мотивоване подання, в якому визначаються основні наукові здобутки;

– коротка анотація роботи (обсягом до 2-х сторінок);

– список наукових публікацій (з переліком монографій, статей, авторських свідоцтв, патентів які входять до даної праці із зазначенням коли і де вони були опубліковані);

– відомості про кандидата на здобуття в премії, де зазначається: прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць і рік народження; освіта; спеціальність; наукова ступінь; вчене звання; почесні звання; місце основної роботи; посада; адреса (службова, домашня та електронна); контактні телефони (службовий, домашній та мобільний).

Всі документи повинні бути підписані директором інституту/ деканом факультету і засвідчені печаткою. Матеріали подаються в одному примірнику, в папці.

Пакет документів на здобуття щорічної премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок в паперовому та електронному вигляді приймається інформаційним сектором відділу науково-технічної інформації для підготовки та розгляду питання на засіданні Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка до 22 січня 2018 року включно (червоний корпус, вул. Володимирська, 60, кім. 107; телефони для довідок: 239-31-74, 37-45; e-mail: premii.ndch@gmail.com).