Про особливості проведення навчальних занять у II семестрі 2022/2023 навчального року на факультеті соціології

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 017/37 від «16» січня 2023 р. Про особливості проведення навчальних занять у II семестрі 2022/2023 навчального року на факультеті соціології

1. Відповідно до НАКАЗУ ректора від 27.12.2022 р. №795-32 «Про особливості проведення навчальних занять у II семестрі 2022/2023 навчального року» встановити, що у другому семестрі 2022/2023 навчального року, на період визначений законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»», навчальні заняття за програмами денної та заочної форми навчання на факультеті соціології здійснюються дистанційно (з використанням інформаційно-комунікаційних технологій).

2. Довести зміст цього розпорядження до відома співробітників і здобувачів освіти.

3. Встановити, що проведення занять дистанційно (з використанням інформаційно-комунікаційних технологій) може бути змінено при скасуванні/продовжені воєнного стану на території України, або при визнаній ЦОВВ України зміні безпекової ситуації в місті Києві.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покладаю на себе

Декан факультету соціології Валентина ЧЕПАК