Робоча зустріч проекту QUAERE в Патрах

В останню декаду травня 2017 р. у Патрах (Греція) на базі University of Patras відбулась чергова робоча зустріч консорціуму Еразмус+ проекту «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» (QUAERE).

Під час зустрічі були проведені такі заходи.

22 травня 2017 р. – прибуття до Греції, ознайомлення зі складами інших учасників проекту від України, Греції, Нідерландів, Литви, Німеччини і Польщі.

23 травня 2017 р. – тренінг-семінар від німецької акредитаційної агенції ASIIN стосовно критеріїв акредитації освітніх програм українських університетів, визначених на попередніх зустрічах учасників проекту.

24 травня 2017 р. – ознайомлення з Університетом міста Патрас, його структурою та системою забезпечення якості вищої освіти.

25 травня 2017 р. – презентація факультету соціології КНУ (завідувач кафедри М.В.-С. Сидоров) щодо звіту про самоакредитацію (SAR) бакалаврської та магістерської програм із соціології, співдоповідь проректора В.А.Бугрова про особливості української освітньої системи у зв’язку з питаннями учасників зустрічі від закордонних університетів та інституцій щодо згаданої вище презентації; презентація програми з прикладної математики у ЛНУ імені І.Франка щодо звіту про самоакредитацію (SAR) – виступ проректора ЛНУ В.Кухарського; колективне обговорення звітів з метою уточнення питань до акредитації.

26 травня 2017 р. – виступ проректора В.А.Бугрова стосовно удосконалення опитувальників для акредитації освітніх програм та побудови систем внутрішнього забезпечення якості освіти (спільно з О.В.Хруцькою); виступи представників Хмельницького національного університету та Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича стосовно положення про підрозділи забезпечення якості освіти та індикатори релевантності систем внутрішнього забезпечення якості освіти в українських університетах. Взяв участь в колективному обговоренні проектів зазначених документів.

В цей же день відбулося обговорення проекту робочого графіка подання звітів самооцінки факультету соціології та інституту високих технологій до ASIIN для попереднього ознайомлення, формування команди експертів для візиту з метою тренувальної акредитації в КНУ, а також планування пілотної акредитації за участю закордонних експертів та представників НАЗЯВО України.

Крім того, члени команди WP 2 працювали над обговоренням проекту положення про систему внутрішнього забезпечення якості та над системою показників та індикаторів для оцінювання стану системи внутрішнього забезпечення якості.