Розпорядження декана факультету у зв'язку із карантином

Пропонуємо усім хто навчається та працює на факультеті соціології ознайомитися із розпорядженнями нашої деканеси Валентини Василівни Чепак, що прийняті у зв'язку із впровадженням карантину:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 017/068 від «12» березня 2020 р.

Про організацію навчального процесу та оптимізацію графіків робочого часу на факультеті соціології у зв’язку з уведенням попереджувальних заходів на території України та м. Києва
 
На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу CORVID 19», рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації «Про додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (CORVID 19)» (протокол №9 від 11.03.2020р.), листа Міністерства освіти і науки України №1/9-154 від 11.03.2020р. та на виконання Наказу ректора від 11 березня 2020 р. №205-32 «Про режим роботи Університету у зв’язку з уведенням попереджувальних заходів на території України та м. Києва»:
 
1. Фахівцю 1 категорії Корж Н.В. внести зміни до розкладу навчальних занять на 1-3 курсах ОС бакалавр та 1 року ОС магістр, перенісши заплановані з 6.04.2020 р. тижні самостійної роботи на період проведення карантину.
 
2. Завідувачам кафедр забезпечити:
організацію проведення занять викладачами відповідних кафедр з використанням дистанційних технологій відповідно до розкладу занять у період з 12.03.2020 р. по 03.04.2020 р.;
щотижневе (щоп’ятниці: 20.03.2020 р., 27.03.2020 р., 03.04.2020 р.) надсилання викладачами в деканат та на кафедру інформації про проведення занять за допомогою дистанційних технологій із зазначенням ОП, курсу, групи; назви дисципліни, форми занять, змісту дистанційної навчальної роботи; кількісних результатів оцінювання навчальної роботи, виконаної студентами;
оцінювання викладачами навчальної роботи студентів відповідно до програми дисципліни;
наукове консультування викладачами підготовки курсових та
кваліфікаційних робіт;
внесення змін та подання на затвердження декану графіку проведення захисту курсових робіт та проведення передзахисту кваліфікаційних робіт з врахуванням періоду проведення карантину;
інформування всіх викладачів про те, що терміни завершення теоретичного навчання та проведення екзаменаційної сесії не змінюються. Зокрема, відповідно до затвердженого графіку навчального процесу, 6.04.2020 р. на 4 курсі ОС бакалавр та 13.04.2020 р. на 2 році ОС магістр розпочинається екзаменаційна сесія.
 
3. Взаємодію з викладачами з інших факультетів та інститутів, які забезпечують навчальний процес на факультеті соціології, здійснюють провідний фахівець Савчук О.В. та фахівець 1 категорії Корж Н.В.
 
4. Керівникам всіх структурних підрозділів запровадити заходи щодо часткового переведення-працівників факультету на дистанційну роботу, оптимізувати графіки робочого часу.
 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на декана факультету соціології Чепак В. В.
 
Декан факультету соціології
В. В. Чепак
 
 
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 017/069 від «13» березня 2020 р.
 
Про організацію навчального процесу на випускних курсах факультету соціології у зв’язку з уведенням попереджувальних заходів на території України та м. Києва
 
На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу CORVID 19», рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації «Про додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (CORVID 19)» (протокол №9 від 11.03.2020р.), листа Міністерства освіти і науки України №1/9-154 від 11.03.2020р., на виконання Наказу ректора від 11 березня 2020 р. №205-32 «Про режим роботи Університету у зв’язку з уведенням попереджувальних заходів на території України та м. Києва»  
та у зв’язку з тим, що, відповідно до затвердженого графіку навчального процесу, 6.04.2020 р. на 4 курсі ОС бакалавр та 13.04.2020 р. на 2 році ОС магістр розпочинається екзаменаційна сесія.
 

Шифр, назва спеціальності

ОС,

Курс, рік навчання

теоретичне навчання

екзаменаційна сесія.

 

 

 

054 Соціологія

ОС бакалавр

4 курс

 

до 05.04.2020 р.

 

6.04.2020 – 19.04.2020

ОС магістр

2 рік

 

до 12.04.2020 р.

 

13.04.2020 – 26.04.2020

 

1. Фахівцю 1 категорії Корж Н.В. підготувати для затвердження графік заліково-екзаменаційної сесії для 4 курс у ОС бакалавр та 2 року ОС магістр та відповідні заліково-екзаменаційні відомості до 30.03.2020 р..

2. Науково-педагогічним працівникам, які забезпечують викладання на 4 курсі ОС бакалавр:

2.1. організувати проведення заліків з використання дистанційних форм навчання та виставити результати у залікові відомості з 30.03.2020 р. до 3.03.2020 р.

2.2. у випадку невиконання студентами вимог робочої програми дисципліни надати декану факультету подання щодо недопуску до складання іспиту з відповідної дисципліни за тиждень до його проведення.  

3. Науково-педагогічним працівникам, які забезпечують викладання на 2 році ОС магістр:

3.1. провести заліки з дисциплін відповідно до розкладу з 6.04.2020 р. до 10.04.2020 р.

3.2. у випадку невиконання студентами вимог робочої програми дисципліни надати декану факультету подання щодо не допуску до складання іспитів з відповідних дисциплін за тиждень до його проведення.

4.Завідувачам кафедр забезпечити:

4.1. інформування викладачів про терміни завершення теоретичного навчання та проведення заліково-екзаменаційної сесії на 4 курсі ОС бакалавр та на 2 році ОС магістр;

4.2. виконання науково-педагогічними працівниками, які забезпечують викладання на 4 курсі ОС бакалавр та на 2 році ОС магістр, вимог до організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії.

5.Інформування та взаємодію з викладачами з інших факультетів та інститутів, які забезпечують викладання на 4 курсі ОС бакалавр та на 2 році ОС магістр на факультеті соціології, здійснюють провідний фахівець Савчук О.В. та фахівець 1 категорії  Корж Н.В.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на декана факультету соціології Чепак В. В.

Декан факультету соціології
В. В. Чепак