Розпорядження про особливості проведення навчальних занять у I семестрі 2023/2024 н.р. на факультеті соціології

Керуючись Положенням про організацію освітнього процесу, Наказом Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка №45 від 31.05.2023 р. «Про затвердження графіка навчального процесу за програмами першого і другого рівнів вищої освіти на 2023/2024 н.р.» та Наказом ректора №609-32 від 23.08.2023 р. «Про особливості проведення навчальних занять у 2023-2024 н.р. (денна форма навчання)»,

 

  1. Затвердити умови організації та проведення навчальних занять, практик та підсумкового контролю у 1 семестрі 2023-2024 навчального року:
    1. для здобувачів освіти денної форми навчання за усіма освітніми програмами навчання відбуватиметься в очному форматі:

ОС,

Курс

Теоретичне навчання

Практика (назва, термін проведення)

Екзаменаційна

сесія

Канікули

ОС бакалавр

 

 

 

 

І - IІ курси

01.09.2023-

10.12.2023

 

11.12.2023-

31.12.2023

01.01.2024-

21.01.2024

ОС магістр

 

 

 

 

І рік навчання

01.10.2023-

10.12.2023

 

11.12.2023-

31.12.2023

01.01.2024-

21.01.2024

  1. для здобувачів освіти денної форми навчання за усіма освітніми програмами навчання відбуватиметься в змішаному форматі (теоретичне навчання - з використанням технологій дистанційного навчання):

ОС,

Курс

Теоретичне навчання

Практика (назва, термін проведення)

Екзаменаційна

сесія

Канікули

ОС бакалавр

 

 

 

 

ІIІ курс

01.09.2023-12.11.2023

13.11.2023 - 10.12.2023

Навчальна практика / з відривом від теоретичного навчання (4 тижні)

11.12.2023-

31.12.2023

01.01.2024-

21.01.2024

ІV курс

01.09.2023-

29.10.2023

30.10.2023-10.12.2023

Виробнича практика / з відривом від теоретичного навчання  (6 тижнів)

11.12.2023-

31.12.2023

01.01.2024-

21.01.2024

ОС магістр

 

 

 

 

ІІ рік навчання

13.10.2023-

10.12.2023

01.09.2023-12.10.2023

Виробнича практика / з відривом від теоретичного навчання (6 тижнів)

11.12.2023-

31.12.2023

01.01.2024-

21.01.2024

  1. для здобувачів освіти заочної форми ОП «Прикладна соціологія» навчання відбуватиметься з використанням технологій дистанційного навчання:

ОС,

Курс

Настановча

сесія

Самостійне

навчання

Екзаменаційна сесія

Практика

(назва, термін проведення)

Підготовка

кваліфікаційної роботи

Канікули

ОС магістр

 

 

 

 

 

 

І рік навчання

02.10.2023-

06.10.2023

5 днів

07.10.2023 –

26.11.2023

27.11.2023-

10.12.2023

 

 

 

ІІ рік навчання

 

01.09.2023 - 01.10.2023

13.11.2023-

26.11.2023

02.10.2023-12.11.2023

Виробнича практика

(6 тижнів)

27.11.2023 - 31.12.2023

 

  1. Встановити, що всі заходи підсумкового (семестрового) оцінювання і підсумкової атестації за денною формою навчання здійснюються очно, в навчальному корпусі факультету.
  2. Взаємодію з викладачами з інших факультетів та інститутів, які забезпечують освітній процес на факультеті соціології, здійснюють провідні фахівці Надія Корж, Олена Бастіна.
  3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на декана факультету Валентину ЧЕПАК.