VII Всеукраїнський конкурс студентських робіт "Аналіз соціальних даних 2023" / "Social Data Analysis 2023" - SDA 2023

   

Запрошуємо Вас до участі у VII Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт 

"Аналіз соціальних даних 2023" / "Social Data Analysis 2023"

До участі у конкурсі запрошуються студенти будь-якого року навчання або випускник 2023 року бакалаврської або магістерської програми будь-якого ЗВО (ВНЗ) Європи  

Робочі мови конкурсу: українська, англійська.

Переможці конкурсу будуть нагороджені призами від працедавців та грошовими нагородами:

 • 1 місце - 5000 грн  
 • 2 місце - 3000 грн  
 • 3 місце - 2000 грн  
 • "За оригінальність" - 1000 грн 

Спеціальна відзнака від компанії Reputation Capital Data - 7000 грн. За результатами оцінювання може бути розділена між двома учасниками за умови відсутності явного лідера. Критерії присудження відзнаки:

 • - оцінка робіт для присудження «Спеціальної відзнаки» буде проводитись представниками компанії Reputation Capital Data на основі презентації (не статті) та індивідуального виступу учасника.
 • - додатковою перевагою для оцінки робіт будуть:
  •    використання даних (з відкритих джерел), пов'язаних з нематеріальними активами – репутацією, брендом, goodwill та ін.
  •    використання для підготовки презентації не формату PPT(pptx), а інших підходів, пов’язаних з візуалізацією даних (Power BI, Tableau, Qlik, Prezi).
  •    використання складних чи нестандартних підходів до аналізу даних (дерева рішень, нейронні мережі та ін).

Спеціальна відзнаку від Reputation Capital Data – «місячне оплачуване стажування в компанії Reputation Capital Data» зі ставкою 10 000 грн / місяць, але ця відзнака може бути присуджена, а може бути і не присуджена, відповідно до рішення компанії.

 

+ Пізніше ми опублікуємо інформацію про ще більше призів - їх буде багато. Ми саме ведемо перемовини зі спонсорами

Статус учасників другого туру прирівнюються до статусу учасників Всеукраїнських конференцій і їм можуть бути нараховані додаткові бали успішності, передбачені відповідним положенням ЗВО. Участь у другому турі підтверджується сертіфікатом

Конкурс буде проходити в два етапи

1. На першому етапі з надісланих робіт буде відібрано 10 найкращих (ТОП-10)

2. На другому етапі автори відібраних робіт виступають перед журі конкурсу із презентацією та відповідають на запитання. За результатами презентацій обираються переможці.

 

Для перемоги в конкурсі необхідно

- зареєструватися

- надіслати свою роботу

- увійти в ТОП-10 за результатами першого (заочного) етапу

- надіслати відео презентації, виступити та перемогти

Реєстрація учасників проводиться по 30 червня включно. Завершується реєстрація 30.06.2023 о 23:59 (Київський час). Для реєстрації необхідно заповнити GoogleForms за адресою 

https://docs.google.com/forms/d/1KKoEAgD06dHMwLLsJ4-BbfKY3cFsXGNNHKaIEoR9egM/viewform

При реєстрації необхідно вказати тему роботи, інформацію про себе та про свого наукового керівника. Тема у самій роботі може бути змінена "за фактом".

Робота має бути надіслана по 11 серпня включно на адресу soc.knu@gmail.com. Надіслати потрібно текст роботи (один файл в форматі MS Word), що включає опис аналізу (власне сама робота) та всі супровідні матеріали, необхідні для розуміння та відтворення (за необхідності) ходу аналізу, викладеного в тексті.

УВАГА!!! Роботи, надіслані після 12.08.2023 00:01 (Київський час), до розгляду братись не будуть.

Перший етап. До кінця дня 18.08.2023  журі розглядає надіслані роботи, визначає до 10 найкращих робіт та надсилає електронною поштою авторам цих робіт запрошення взяти участь в другому етапі. Список відібраних робіт буде також розміщений на сайті.

Другий етап розпочнеться в суботу 26.08.2023 о 10-00 на факультеті соціології КНУ імені Тараса Шевченка (м. Київ, пр. Глушкова 4д + онлайн). До десяти переможців першого етапу публічно, в присутності гостей, презентують свої роботи журі та відповідають на поставлені запитання. Спостерігати за презентаціями зможуть всі бажаючі.

Учасники надсилають файли зі своєю презентацією та відеозапис виступу на адресу soc.knu@gmail.com до кінця дня 23.08.2023

Регламент презентації учасника - до 10 хв. для виступу та до 5 хв. для  відповідей.

Виступи починаються о 10.00 26.08.2023 та закінчуються о 14.30 (перерва на каву 12.30-13.00)

Конкурс проводитиметься онлайн. 

Робота журі та спілкування з працедавцями - 14.30-15.30

Оголошення результатів та вручення нагород о 15.40

Журі конкурсу складається з фахівців факультету соціології, компанії Kantar Ukraine, інших дослідницьких інституцій та працедавців. Наукові керівники фіналістів не можуть бути членами журі.

Голова журі - професор кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Петрович Горбачик.

Структура оцінки роботи на першому (заочному) етапі:

 • якість аналізу, здійсненого в роботі: постановка задачі, формулювання дослідницьких питань, гіпотези дослідження, обґрунтування відбору ознак, вибір методів аналізу, обґрунтування висновків – до 60 балів
 • структура роботи, логіка викладу – до 30 балів
 • якість оформлення роботи: грамотність, форматування, оформлення ілюстрацій, тощо – до 10 балів

 

Структура оцінка роботи на другому (презентації) етапі:

 • якість аналізу, здійсненого в роботі, з урахуванням презентації результатів -  до 60 балів
 • якість презентації: загальне враження від презентації, відповіді на запитання тощо – до 40 балів

Журі приймає рішення колегіально після колективного обговорення.

Журі оголошує тільки остаточний рейтинг і не оголошує оцінки окремих учасників.

 

Вимоги до конкурсної роботи

Робота має бути присвячена аналізу даних масивів досліджень:

або

 • Онлайновий щомісячний соціально-політичний трекінг для міського населення України у віці 18-55 (Kantar Ukraine). Запит на отримання масиву дається під час реєстрації, масив надсилається протягом 7-10 діб.
 • Масив репутаційних показників компаній України. Запит на отримання масиву дається під час реєстрації, масив надсилається протягом 7-10 діб.
 • Інші відкриті дані.

Анкета масиву Kantar Online Track 2019

Анкета масиву Reputation Capital Group 2011

 

Можливі напрямки для формулювання задач аналізу:

 1. Соціальна довіра в Україні та/або в країнах Європи
 2. Ставлення до демократичних цінностей в Україні та/або в країнах Європи
 3. Зміни в українському суспільстві за 10 років
 4. Структура цінностей українського суспільства – динаміка змін та їх причини
 5. Політична та громадянська активність в Україні та/або в країнах Європи
 6. Соціальне благополуччя в Україні та/або в країнах Європи
 7. Інтерес до медіа в Україні та/або в країнах Європи
 8. Вікові та гендерні стереотипи в Україні та/або в країнах Європи
 9. Ставлення до міграції та мігрантів в Україні та/або в країнах Європи
 10. Ставлення до загроз тероризму та шляхів боротьби з ними

Тема роботи зовсім не обов’язково має бути сформульована в межах одного з названих вище напрямків, але аналіз обов’язково виконується на даних, зазначених у вимогах до роботи. Під час написання роботи тема може змінюватись. Також можна міняти масив на інший з передбачених конкурсом.

В роботі має бути

 • сформульована тема та дослідницька проблема, окреслена актуальність теми, сформульовані дослідницькі питання та відповідні цікаві за змістом гіпотези, обґрунтована можливість перевірки гіпотез саме на даних, передбачених конкурсом
 • обґрунтований вибір методу аналізу, відповідність обраного методу задачам перевірки гіпотез
 • викладений аналіз даних на рівні, достатньому для розуміння всіх проміжних етапів та обґрунтованості висновків; не потрібно в тексті наводити копії екранів та описувати які кнопки та в якій послідовності треба натискати в меню пакету статистичного аналізу
 • сформульовані висновки, що відповідають поставленій задачі та дійсно мають безпосереднє відношення до гіпотез, що перевіряються.

Всі висновки в роботі мають ґрунтуватися на проведеному аналізі емпіричних даних

Великі таблиці, діаграми та скрипти (якщо вони є необхідними для розуміння та можливого відтворення ходу аналізу) мають бути винесеними у додатки. Скрипти подаються в форматі SPSS або R.

Список використаних джерел  має бути оформлений за стандартом APA.

Максимальний обсяг тексту без титульної сторінки, списку використаних джерел та додатків не повинен перевищувати 40 000 знаків (включаючи пробіли), що складає приблизно 20 сторінок А4 через півтора інтервали шрифтом Times New Roman розміром 14. Матеріал, що виходить за вказані межі, до розгляду братись не буде.

Конкурс заснований факультетом соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та компанією Kantar Ukraine у 2017 році.

Голова оргкомітету: професор кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Горбачик

Заступник голови оргкомітету: завідувач кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микола Сидоров

Reputation Capital – консалтингова компанія, що спеціалізується на управлінні нематеріальними активами (репутацією, корпоративною культурою та комунікаціями). З 2007 року компанія була офіційним представником в країнах СНД світового лідеру в сфері репутаційного менеджменту - міжнародної компанії Reputation Institute. За понад 10 років роботи компанія реалізувала понад 30 проектів в Україні, Росії, Казахстані та країнах Східної Європи.

Kantar Україна ( у минулому TNS Україна) є представником Kantar - провідної у світі компанії з питань даних, інсайтів та консалтингу. Компанія більше ніж будь-хто інший розуміє, як люди думають, почуваються, купують, діляться, голосують та переглядають. Поєднавши досвід в галузі людського розуміння з передовими технологіями, 30 000 співробітників Kantar допомагають провідним світовим організаціям досягти успіху та розвитку.

Fozzy Group — одна з найбільших торгово-промислових груп України. Бізнес-інтереси групи охоплюють ритейл, виробництво продуктів харчування, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний і ресторанний бізнеси. Загалом у команді Fozzy Group працюють понад 55 000 людей.

Очікуємо на Ваші роботи!

Оргкомітет конкурсу.

Фінал конкурсу