Зарахування до аспірантури 2022

Рейтинговий список вступників до аспірантури факультету соціології у 2022 році

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ


Спеціальність 054 СОЦІОЛОГІЯ
Загальний ліцензований обсяг - 20 Державне замовлення - 3
№ п/п П.І.Б. вступника

Загальна сума балів
1. Каракай Даніїл Юрійович

115
2. Костенко Ярослав Олександрович

92
3. Гацко Валентин Вячеславович

91
4. Яблонський Ярослав Вікторович

90
5. Галімов Едем Ріфатович

88
6. Юськів Павло Романович

84
7. Помінчук Володимир Іванович

79
 

 


ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ (контракт)  

Спеціальність 054 СОЦІОЛОГІЯ
Загальний ліцензований обсяг – 20
№ п/п П.І.Б. вступника

Загальна сума балів

1. Марголіна Любов Валеріївна

75
Рейтинговий список затверджено Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 24 від 28 вересня 2022 р.

Наказ 373-34 від 30.09.2022 про зарахування до аспірантури КНУ імені Тараса Шевченка