Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 26.001.238. Москотіна Руслана | 29 грудня 10.00

29.12.2021 року (середа) о 10:00 відбудеться дистанційне засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 26.001.238 із захисту дисертації Москотіної Руслани Юріївни на тему "Агентне моделювання як інструмент формалізації соціологічної теорії (на прикладі моделі протестної поведінки)", поданої на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 054 Соціологія.
 
Науковий керівник: Сидоров Микола Володимир-Станіславович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри методології та методів соціологічних досліджень (Київський національний університет ім. Т. Шевченка)
 
Опоненти:
Дембіцький Сергій Сергійович, доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник відділу методології і методів соціології (Інститут соціології НАН України)
Коритнікова Надія Володимирівна, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри методів соціологічних досліджень (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна)
 
Рецензенти:
Туленков Микола Васильович, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри галузевої соціології (Київський національний університет ім. Т. Шевченка)
Мазурик Олег Володимирович, доктор соціологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних структур та соціальних відносин (Київський національний університет ім. Т. Шевченка)
 
Голова ради: Куценко Ольга Дмитрівна, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціальних структур та соціальних відносин (Київський національний університет ім. Т. Шевченка)
 
З дисертацією, анотацією, відгуками офіційних опонентів, висновком про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації можна ознайомитись на сайті: http://scc.univ.kiev.ua/abstracts/phd/