Засідання спецради Д 26.001.30 14.12.2020

У понеділок 14 грудня 2020 з 10:00 відбудеться дистанційне засідання спецради Д 26.001.30 
 
На порядку денному захист дисертації Сусської Ольги Олександрівни  «Інформаційне поле персоніфікованого суб’єкта в медіапросторі сучасного суспільства», поданої на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. Робота виконана в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».
Науковий консультант професор, д.філософ.н. Королько В.Г.
Опоненти: професор, д.соціол.н. Сокурянська Л.Г., професор, д.соціол.н. Щербина В.М., доцент, д.соціол.н. Скокова Л.Г.

У додатках - автореферат, текст дисертаці, відгуки опонентів.