Засідання спец.ради Д 26.001.30 - 28.12.2017

Засідання спеціалізованої вченої ради Д.26.001.30 відбудеться 28 грудня (четвер) з 10:00 в аудиторії 504 факультету соціології з наступним порядком денним:

Захист дисертації докторанта факультету соціології Стрельник Олени Олександрівни «Материнство як соціальна практика: структурно-діяльнісна концепція», поданої на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. Науковий консультант - професор Куценко О.Д. Опоненти: доктор соціол.н., професор Горошко О.І. (НТУ "ХПІ", Харків), доктор соціол.н., професор Дікова-Фаворська О.М. (НАУ, Київ), доктор економ.н., професор Курило І.О. (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.Н.Птухи, Київ).