Aza Larysa Oleksandrivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Doctor of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:3]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Full professor [en:field:field_academict:#allowed_values:3]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Full professor [en:field:field_position:#allowed_values:5]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

521-33-40, 63-40

Room [en:field:field_room:person:label]

509

Email [en:field:field_email:person:label]

larysa@knu.ua, larysa.aza@ukr.net

CV [en:field:field_cv:person:label]

Work dates [en:field:field_workdates:person:label]

до 2021

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

етнічні та міграційні процеси, міжетнічна толерантність та міжетнічні конфлікти, етномовні процеси, етнічна ідентичність, етнокультурний поліморфізм, соціологія особи

Research [en:field:field_research:person:label]

етнічні процеси та міграція в сучасних суспільствах, етнокультурний поліморфізм, етносоціологія, соціологія особистості

Education [en:field:field_education:person:label]

1994 - Докторська дисертація за темою: "Теоретико-соціологічний аналіз соц. проблем виховання"

1977 - Кандидатська дисертація за темою: "Свободное время как фактор социальной ориентации рабочей молодежи"

1969 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет

Projects [en:field:field_projects:person:label]

Міжнародна наукова етносоціологічна школа – Проведення наукових семінарів та соціологічних досліджень в Україні, Словаччині, Німеччині

Other [en:field:field_other:person:label]

1993-... - Провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Автор понад 100 наукових праць. Ценностные ориентации рабочей молодежи. К., 1978 (у співавт.) Батьків авторитет. К., 1986 (у співавт.) Воспитание как философско-социологическая проблема.К.,1993 Українці Румунії: сучас. стан та перспективи етнокультурного розвитку.К., 1999 (у співавт.) Міжетнічна інтеграція: постановка проблеми в українському контексті. Навч. посіб., К., 2003 (у співавт.) Хто є хто в українських суспільних науках (економіка, політологія, соціологія, право).К., 1998 Жінки України. Біографічний енциклопедичний словник. К., 2001; Енциклопедія сучасної України. Т.1. К., 2001