Chepak Valentyna Vasylivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Doctor of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:3]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Full professor [en:field:field_academict:#allowed_values:3]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Dean [en:field:field_position:#allowed_values:0]
Full professor [en:field:field_position:#allowed_values:5]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

259-04-47, 35-66 | 431-04-68, 64-68

Room [en:field:field_room:person:label]

509

Email [en:field:field_email:person:label]

chepak@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

соціологія освіти, соціологія управління

Education [en:field:field_education:person:label]

1996 - кандидатська дисертація на тему: "Управління освітою як соціологічна проблема"

1995 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, аспірантура

1992 - Ніжинський державний педагогічний інститут, факультет іноземних мов, спеціальність "англійська, російська мова і література", магістратура

Projects [en:field:field_projects:person:label]

Член науково–методичної комісії з соціології МОН України

Член редколегії журналу «Вісник Київського ун-ту. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка».

2006-2008 - член спеціальної вчененої ради по захисту кандидатських дисертацій Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)

2002-2005 - Вчений секретар Експертної ради ВАК України з філософських, соціологічних і політичних наук

1997-1999 - стипендіат КМ для молодих науковців

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Социологический анализ формирования мировоззрения учащихся профтехучилищ Друк. Соціалізація особистості як проблема національної освіти //Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ніжин, 1993. – С. 82-83. 2 с.

Шляхи формування духовної культури особистості в умовах відродження національної освіти Друк. Волинські філософські читання. – Луцьк, 1994. – С. 196-199. 4 с.

Формування української інтелектуальної еліти як важлива передумова реформування вищої освіти Друк. Наукові засади реформування вищої освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 1994. – С. 69-75. 6 с.

Функциональные особенности конфликтов в сфере образования Друк. Конфлікти у суспільстві: діагностика і профілактика //Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ-Чернівці, 1995. – С. 337-340. 4 с.

Динаміка соціальних орієнтацій молоді у сфері освіти Друк.Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні // Матеріали ІІ з’їзду Товариства психологів України. Т. 5. – К., 1996. – С. 543-546 4 с.

Awards [en:field:field_awards:person:label]

2009 - почесна грамота МОН України

2009 - відзнака НАН України "За підготовку наукової зміни"