Chudovska Iryna Anatoliyivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Doctor of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:3]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

- [en:field:field_academict:#allowed_values:0]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Associate professor [en:field:field_position:#allowed_values:6]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

259-04-47, 35-66

Room [en:field:field_room:person:label]

508

Email [en:field:field_email:person:label]

chudovska@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Education [en:field:field_education:person:label]

2001 - кандидатська дисертація на тему: "Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації"

2000-2001 - Варшавський університет, кафедра соціології культури та комунікації, стажування

2000 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, аспірантура

1997 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, магістратура

Projects [en:field:field_projects:person:label]

Брала участь у 14 наукових, науково-практичних та міжнародних конференціях.

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Опубліковано 29 наукових та навчально-методичних праць.

Поняття “ефективність комунікації” в соціологічній науці // Вісник Київ. ун-ту. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – Випуск 8. – Київ, 2000

Етнічні стереотипи та їх представлення в укр.й та польській пресі. // Вісник Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України.4/2005

Епістемологічні передумови досліджень рекламних практик // Социальные технологии: актуальные вопросы теории и практик. №38. 2008

Соц. дискурси реклами: теорет. аналіз // Нова парадигма. Випуск 75.2008

Соціокультурний контекст як сцена актуалізації рекламних практик // Вісник Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України.№2.2009.