Korzh Kostyantyn Myroslavovych

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

- [en:field:field_academicd:#allowed_values:0]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

- [en:field:field_academict:#allowed_values:0]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Sociologist [en:field:field_position:#allowed_values:13]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

259-02-48, 22-93, 22-60

Room [en:field:field_room:person:label]

502

Email [en:field:field_email:person:label]

-

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

соціологія девіантної поведінки, соціологія права, політична соціологія, методи збору соціологічної інформації (в т.ч. -побудова вибірок), методологічні проблеми вивчення соціальних явищ (з точки зору гносеології)

Research [en:field:field_research:person:label]

політичні орієнтації населення, девіантна поведінка, загально методологічні проблеми соціологічних досліджень

Education [en:field:field_education:person:label]

1993 - Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, аспірантура

Projects [en:field:field_projects:person:label]

1995 - ... - учасник дослідницької програми “Ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС як соціальна група”

1999-2000 - Спільно з Центром інновацій та розвитку (Україна) організовував та проводив дослідження діяльності недержавних організацій в Україні

1999-2000 - Був адміністратором спільного проекту КНУ та Університету Айова (США) “Політичні орієнтації населення України. Регіональний аспект.”

1995-1999 - Керівництво і безпосередня участь в реалізації грантів фонду “Відродження”:
1) “Економічні реформи в Україні”;
2) “Механізми гальмування економічних реформ в Україні. Адміністративно-управлінський фактор”

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Соціальна напруженість та злочинність як риси сучасного періоду. Вісник КНУ, 0.5 д.а.

Особливості відхилень в інститутах соціального управління. Вісник КНУ, 0,5 д.а.

Методологічні підходи до вивчення соціальних відхилень. Вісник КНУ, 0,5 д.а.

Проблеми теоретичної інтерпретації понять в соціології девіантної поведінки. Вісник КНУ, 0,5 д.а.

Методичні розробки з курсу “Соціологія” (всього – 3). В співавторстві.

Методичні рекомендації по проведенню педагогічної (асистентської практики). В співавторстві.