Kutsenko Olga Dmytrivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Doctor of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:3]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Full professor [en:field:field_academict:#allowed_values:3]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Full professor [en:field:field_position:#allowed_values:5]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

521-33-71, 63-71

Room [en:field:field_room:person:label]

509

Email [en:field:field_email:person:label]

olga.kutsenko@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

сучасний теоретичний синтез, постсоціалістичні структурні трансформації, класовий аналіз, політична культура та демократизація

Research [en:field:field_research:person:label]

нерівності в сучасних суспільствах: теорія і практика досліджень, соціальні трансформації в Центральній та Східній Європі, соціологічні дослідження нерівностей в сучасних суспільствах

Education [en:field:field_education:person:label]

2001 - Харківський національний університет, спеціальність «теорія та історія соціології», докторська дисертація за темою: "Діяльнісно-структурний потенціал трансформаційного процесу: до розробки концепції класоутворення"

1997 - Сертифікат викладача з соціальної політики, Академія державного управління при Президентові України, TACIS проект

1990 - Харківський державний університет, спеціальність «історичний матеріалізм», кандидатська дисертація за темою: "Трудовий колектив як суб’єкт формування політичної культури особистості"

1983 - Харківський державний університет, викладач політекономії, економіст-соціолог

Projects [en:field:field_projects:person:label]

 • “Social Impact Analysis (SIA):  Social Implications of Land Reform and State Land Registration Program in Ukraine”, The World Bank Group, research contract,  September 2021 - May 2022; principal research leadership;
 • Modernizing Ukraine Railways Rapid Poverty and Social Impact Analysis of Retrenchment»   за контрактом Світового Банку (The World Bank Group) № 7199027 від 21.01.2021; керівник соціологічної частини проєкту;
 • Сприйняття соціальних нерівностей в українському суспільстві» - дослідження САУ за грантом Міжнародного фонду «Відродження», 2017-2018;  наук.керівник проєкту
 • Методологія діагностики соціального напруження в порівняльному регіональному контексті (грант Канадського Інституту українських студій університету Альберта (Канада) , 2016-2017
 • Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції (конкурсне фінансування Міністерства науки і освіти України), , 2014-2015, науковий керівник заключних 4-5 етапів
 • Радикалізація соціальних спільнот в напрямку підтримки тероризму: соціологічне вивчення і математичне моделювання, грант НАТО за програмою «Security Through Science», Ref. SST. NUKR. CLG. 983046, 2011-2014;
 • Європейські візії та розрізнення: порівняльні дослідження у викладанні соціології, академічний проект ReSET за грантом OSI\HESP, 2009-2012 (академічний директор проекту)
 • Інституціоналізація структурних нерівностей і конфліктів в сучасній  Україні та суспільствах Східної Європи (конкурсне фінансування Міністерства освіти і науки України з коштів державного бюджету), 2006-2009, науковий керівник;
 • Порівняльна соцієтальна інтеграція турецьких та подібних до них меншин: інституційні стратегії в  INTAS та  NIS країнах; грант INTAS, 2005-2007; керівник української дослід. групи, загальне керівництво проектом – проф.Н.Генов (ФРН);
 • Стратегічні еліти та розширення Європи, 2004-2008; грант Британської Академії; член виконавчого комітету, 2004 – 2007, загальне керівництво проектом – доктор Д.Лейн;
 • Критичні переходи у соціальних мережах, що провокують тероризм: соціально-емпіричне дослідження і моделювання за допомогою рендом-графів, грант НАТО за програмою «Security Through Science», Ref. SST. NUKR. CLG. 981080, 2007-2009.
 • Математичне моделювання формування і відтворення соціальних мереж, які підтримують тероризм; 2004-2007, грант НАТО  Programme Security Through Science (NATO’ Collaborative Linkage  
 • Етнорелігійні соціальні мереж як фактор підтримки тероризму, 2005, грант фонду фундаментальних та прикладних досліджень Харківського національного університету, ім..Каразіна (керівник проекту);
 • Порівняльний аналіз соціальних класів в умовах посткомуністичного суспільства (конкурсне фінансування Міністерства освіти і науки України з коштів державного бюджету), 2003-2005, науковий керівник;
 • Проблеми і фактори розвитку три партнерських відносин на великих промислових підприємствах України (грант Федерації роботодавців України), 2003-2005, науковий керівник проекту;
 • Моделювання структурної реорганізації газотранспортної та будівельної корпорації (фінансування ради директорів спільного україно-російського підприємства), 2004-2005, науковий керівник проекту;
 • Масові політичні установки та поведінка під час виборів  2004 року (фінансування Федерації роботодавців України), 2004, науковий керівник проекту;
 • Моніторинг відносин між регіональною державною владою і населенням в луганській області (фінансування дослідницького проекту Луганською обласною адміністрацією), 2003-2004, науковий керівник проекту;
 • Моніторинг соціальних проблем в м.Луганську та в містах луганської області (фінансування дослідницького проекту Луганською обласною адміністрацією), 2001-2004, науковий керівник проекту;
 • Соціальна структура в Україні на межі століть (конкурсне фінансування Міністерства освіти і науки України з коштів державного бюджету), 1998-2001, відповідальний виконавець, науковий керівник;
 • Зміни в соціально-класовій структурі за умов трансформації українського суспільства (конкурсне фінансування Міністерства науки України з коштів державного бюджету), 1996-1998, відповідальний виконавець, наук.керівник проекту  – О.Якуба;
 • Моніторинг соціальних проблем соціально уразливих груп за умов ринкових змін (фінансування  Міністерства соціальної політики і праці України), 1996-1998, відповідальний виконавець, наук.керівник -  А.Андрющенко;
 • Моніторинг динаміки регіональної владної еліти за умов посткомуністичних трансформацій (фінансування Харківської та Луганської обласних адміністрацій та Академії державного управління при Президентові України), 1993-1999, науковий керівник і відповідальний виконавець.
 • Порівняння розвитку самоврядування на 6 великих промислових підприємствах Харківської області (фінансування Харківських міських органів влади), 1987-1889, відповідальний виконавець, наук.керівник -  А.Андрющенко.

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Автор понад 200 наукових публікацій, зокрема

В базі даних SCOPUS  та Web-of-Science

 • De-Othering Politics and Practicies of Forced Migrants in Modern Society \ O. Kutsenko, E.Bataeva, S.Babenko \\ Ideology and Politics Journal. - №2 (16), 2020. – С. 62-82  (SCOPUS);
 • Female Islamic State Recruits: Migration and values, needs and images \ G.Karimova, S. Seydumanov, O.Kutsenko \\ Central Asia and the Caucasus, English Edition. –Vol.22, Issue 1. - CA&C Press AB, 2021.- p. 118-132 (SCOPUS);
 • Turkish minorities in Europe: Towards societal integration or the rise of 'parallel societies' \ Kutsenko, O. \\ Migration and Mobility in Europe: Trends, Patterns and Control, 2009, [Book Chapter]. - p. 191–207 (SCOPUS);
 • Welfare state in uncertainty: disparity in social expectations and attitudes \ O.Kutsenko, A.Gorbachyk \\ Corvinus Journal of Sociology and Social Policy. – 5 (2), 2014. – Pp. 65-96 (Web of Sciences);

Монографії, розділи монографій, навчальних посібників та хрестоматій

 • Kutsenko O., Gorbachyk A. Who are responsible for individual wellbeing?  Comparative analysis of mass  attitudes in different types of european welfare regimes \\ Ukrainian Sociology in the 21st Century: Theory, Methods, Research Results [Monography] \ Bakirov V., Golovakha E. (Eds.). – Kharkiv: Karazin National University Publishers, 2018. – Pp. 199-226.
 • Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції \ Куценко О.Д., Горбачик А.П.,  Савельєв Ю.Б., .Сірий Є.В.. Чернова К.О.  – Київ, 2017. -  199 с. \ Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру № 69535 від 03.01.2017. 
 • Куценко О. Соціальна нерівність \\ Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь \ кер.авт.колективу Е.М. Лібанова \ Інститут демографії та соціальних досліджень ім..М.В.Птухи. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – Р.5.3 – С.202-211.
 • Olga Kutsenko. Turkish Minorities in Europe: Towards Societal Integration or the Rise of “Parallel Societies” \\ Neinz Fassmann, Max Haller, David Lane.  Migration and Mobility in Europe. Edward Elgar, Cheltenham, UK. 2010. Pp.191-208.     (in English)
 • Olga Kutsenko. Individualism - Universalism Duality and Social Classes: comparing Ukraine, Poland, and Germany / Olga Kutsenko.  In: New Europe: Growth to Limits? Edited by Sven Eliaeson & Nadezhda Georgieva. The Bardwell Press, Oxford, UK, 2010. Pp.371-409. (in English)
 • Куценко О. Чи зберігають значення класові підстави політичної участі? / Соціологія політики: Хрестоматія: У 2-х т. / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов / - – Т.ІІ: Ч.І.- К.: Вид-во Європейського університету, 2010. - С. 260-286.
 • Olga Kutsenko. Ukrajnai gazdasagi atalakulasok: quo vadis?    \\ Ukrajna Szinevaltozasa 1991-2008. Politikai, gazadasagi, kulturalis es nemzetisegi attitudok. Szerk.F.Csilla es V.Szereda. Pozsony: Kalligram Kiado, 2009. P.153-168.. (in Hungarian)
 • Olga Kutsenko.  The Migration of the Crimean Tatars / Parts 3.1, 3.5. \\  Interethnic Integration in five European societies / Nikolai Genov (Ed.). Hamburg: KRAMER, 2008. Pp. 104-114, 167-171. (in English)
 • Куценко О. Соціологія політики \\ Спеціальні та галузеві соціології: Навч.посібник. 2-е вид. / Пилипенко В.Є., Попова І.М., інші. К.: «Фоліант», 2007. Р.3. С. 52 – 87.
 • Olga Kutsenko.  Monitoring of events in inter-ethno project \\ Comparative Research in the Social Sciences / Nikolai Genov (Ed.). Sofia: REGLO; Paris: ISSC, 2007. Pp. 121-133.
 • Загальна соціологія. Хрестоматія / За ред.В.Г.Городяненко. Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2006. С.390-402.
 • Olga Kutsenko.  Process and Outcomes of Economic and Political Elite Networks Crystallization (the case of Ukraine). In: Cohesion and Division of Economic  Elites in Central and Eastern Europe/ Ed.by György Lengyel. Budapest:  Corvinus University of Budapest, Centre for Empirical Social Research, 2004. Pp. 205-221.
 • Куценко О., Грищенко В .“HOMO VOTING”: вибір між раціональністю та емоціями \\ Регіоналізм і вибори як засоби удосконалення владних відносин в Україні: теорія і практика \ Розділ 3.1. – Харків: Вид-во “Магістр” ХаРІ АДУ при Президентові України, 2003. – С.239-280.

Наукові статті у фахових журналах з 2009 року

 • Cоціологія: рольова модель на шляху між екстримами  (дороговкази ХІХ Світового конгресу соціологів) \ Куценко О. \\ Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - №4. - К., 2019 (категорія Б);
 • Компедіум сучасного класового аналізу \ Куценко О. \\ Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Соціологія. – 1(9), 2018. -  С.55-57.
 • Куценко О. Як забезпечити вихід з війни не тільки збройними зусиллями? \\ Філософська думка. - №1, 2015. – С. 50-53.
 • Куценко О. Евристичний потенціал концепції соціальної структури Т.І.Заславської \\ Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - № 1. – Київ, 2014. –  С.48 – 61
 • Kutsenko O.,,  Gorbachyk A. Welfare state in uncertainty: disparity in social expectations and attitudes \\ Corvinus Journal of Sociology and Social Policy. – 5 (2), 2014. – Pp. 65-96.  -  http://cjssp.uni-corvinus.hu/index.php/cjssp/article/view/118/pdf
 • Куценко О. Соціальні класи: соціологічні інтерпретації і підходи до вивчення \\ Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Соціологія. 2014 - № 1(5), с.68-74.
 • Kutsenko O., Gorbachyk A., and L.Berlyand.  Agent-Cultiural Model of Radicalization of Muslim Migrant’s Milieus   // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія -  2013 - №1. - с.84-87. (http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/soc_...)
 • Куценко О. Соціальна структура українського суспільства (суб’єктивні виміри у порівняльному контексті)  \\ Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 18. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна. – 2012. – C.177-184.
 • Куценко О. Соціальні класи і політична мобілізація (порівняльний аналіз європейських країн крізь призму трьох типів класових розколів). \\ Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України – 2012 - №3 (http://i-soc.com.ua/journal/files/2012-3-ru1.pdf  
 • Куценко О., Горбачик А. Соціально відповідальна держава в очікуваннях громадян: українське суспільство в європейській перспективі \\ Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Вип.941, 2011. Сс. 111-124.

Other [en:field:field_other:person:label]

Віце-президент Соціологічної Асоціації України

Головний редактор Вісника КНУ ім. Т.Шевченка "Соціологія"

Голова спеціалізованої вченої ради з захисту докторських (кандидатських) дисертацій Д 26.001.30 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Член спеціалізованої вченої ради з захисту докторських (кандидатських) дисертацій Д 64.051.15 у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна

Професор кафедри політичної соціології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Член редакційної колегії науково-теоретичного журналу "Соціологія: теорія, методи, маркетинг", ІС НАНУ

Член Міжнародної Соціологічної Асоціації

Awards [en:field:field_awards:person:label]

Нагрудний знак МОН України "Відмінник освіти" (2021).

Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2015).

Грамота Міністерства освіти і науки України (2010).

Лауреат конкурсу Міжнародної Академії «Золота Фортуна» (2005).

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.).

Почесна грамота Соціологічної асоціації України (2004р.).

Грамота Харківського національного університету (2004р.).

Диплом 1 ступеня Лауреата університетського конкурсу, Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна (2002р.).

Грамота Харківського національного університету (2001р.).

Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2000р.).

Стипендіат Cmbridge Hospitality Scheme, Кембриджський університет, В.Британія (1999).

Стипендіат Інформаційного Агентства США (USIA)  програми  IREX (1996), Alumni.