Kuzmenko Tetyana Mykolayivna

Academic degree

Сandidate of sociological sciences

Academic title

Associate professor

Department

Position

Vice Dean
Associate professor

Phone

431-04-75, 64-75 | 431-04-75,64-75, 22-97

Room

24-б

Email

tmk_26@knu.ua

Scientific interests

соціальна структура пострадянських суспільств, соціальна мобільність, соціальна маргиналізація, соціальні ризики та наслідки техногенних катастроф

Research

соціальна маргінальність та суспільні рухи, соціальна мобільність, соціальна адаптація, соціальні ризики

Education

1992 - Київський інститут політології і соціального управління, теорія соціально-політичних відносин

1987 - Кіровоградський державний інститут імені О.С.Пушкіна, педагогіка і методика початкового навчання

Publications

Кузьменко Т.М. Під знаком лиха: ліквідатори аварії на ЧАЕС сьогодні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка: Соціологія. Психологія. Педагогіка. - 1998. -Вип. 6. - С.23-25.

Кузьменко Т. Тенденції змін в оцінці життєвої ситуації учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - № 3. - С.76-88.

Кузьменко Т. Соціальні технології: забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи // Соціальні технології: Зб. наук. пр. - Київ-Запоріжжя-Одеса, 2000. - Вип. 4. - С. 74-89.

Кузьменко Т. Жертви чи герої?! Особливості життєвих орієнтацій ліквідаторів аварії на ЧАЕС // Чорнобиль і соціум. - Вип. 6. Соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп, потерпілих від Чорнобильської аварії: порівняльний аналіз та рекомендації. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2000. - С.150-172.

Кузьменко Т. Соціальний портрет ліквідаторів // Чорнобиль і соціум. - Вип. 7. Соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп, потерпілих від Чорнобильської аварії: порівняльний аналіз та рекомендації. - К.: Стилос, 2001. - С.17-63.

Кузьменко Т. Чорнобильський слід: соціально-психологічні наслідки катастрофи // Чорнобиль і соціум. - Вип. 8. Розробка моделей життєдіяльності в умовах підвищеного ризику внаслідок надзвичайних ситуацій та катастроф: з урахуванням досвіду Чорнобильської катастрофи. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2002. - С.9-21.

Кузьменко Т. Соціальне самопочуття та життєві проблеми ліквідаторів аварії на ЧАЕС (регіональний аспект) // Харьковские социологические чтения - 98: Сб. науч. работ. - Харьков: ЦЭПП “Радар”, 1998. - С.224-227.

Кузьменко Т. Життєві орієнтації особистості: об’єктивні та суб’єктивні фактори їх формування і змін // Нова політика. - 1999. - № 4. - С.33-39.

Кузьменко Т.М. Соціально-екологічні проблеми Чорнобиля // Відродження України: проблеми і перспективи (тези всеукраїнської теоретичної конференції). - Вип. 2. Становлення соціально-економічних відносин. Принципи державотворення. - Кіровоград, 1993. - С.114-115.

Кузьменко Т. Життєві орієнтації особистості: фактори формування та зміни // Збірник матеріалів третьої науково-творчої конференції студентів та викладачів (25-27 квітня 2001 р). - К.: ІММБ, 2002. - С.106-110.

Кузьменко Т. Вплив екстремальних ситуацій на життєві орієнтації людини (на прикладі Чорнобильської катастрофи) // Збірник матеріалів четвертої науково-теоретичної конференції, присвяченої десятій річниці ІММБ (24 квітня 2002 р). - К.: ІММБ, 2002. - С.156-160.