Males Lyudmyla Volodymyrivna

Academic degree

Doctor of sociological sciences

Academic title

Full professor

Department

Position

Full professor

Phone

259-02-48, 22-93, 22-60

Room

502

Email

lyudmylamales( а )gmail.com

CV

Scientific interests

соціокультурний аналіз, візуальна соціологія, урбаністичні та гендерні дослідження

Education

2011 - докторантура 2003 - кандидатська дисертація на тему: "Організація простору суспільства як політична діяльність" 2002 - Київський державний універститет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність "соціологія", заочна аспірантура 1999 - Київський державний універститет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність "соціологія", магістратура

Awards

2009-2011 - Стипендія Кабінета Міністрів України 2003 - Диплом НАН України

Projects

2010-2012 - проект «Метрополіс-Київ» Українського відділення фонду імені Гайнріха Бьоля), керівник Світлана Шліпченко, Андрій Макаренко 2011 - Регіональні семінари вдосконалення викладання (ReSET) проекту «Європейські візії та розрізнення: Порівняльні дослідження для вдосконалення викладання соціології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2011 – учасник проекту “Порівняльні дослідження повсякдення” Інституту соціології Краківського та Санкт-Петербурзького університетів 2011 - проект COE «Перебудова інтимної та публічної сфери у ХХІ столітті», Кіотський університет, Керівник Жомбор Райкай 2008-2009 - проект “Регіон Пограниччя в контексті просторового виміру глобалізації: держава, капітал, територіальність”, програми «Соціальні трансформації в пограничному регіоні — Білорусь, Україна, Молдова», Центру вдосконалення досліджень та освіти (CASE), керівник Сяргей Любімав 2007 - «Переосмислюючи соціальний час та простір» Центру міської історії Центрально-східної Європи, Відень-Львів 2006-2007 - Проект з розробки докторантської програми з соціальних та гуманітарних наук «Культура в умовах соціальних змін», підготовленої для Центру гуманітарних досліджень Львівського національного університету (2006-2007, у співавторстві з Юлією Сорокою) 2006 - “Мистецтво викладання та оцінювання: гендерна чутливість в аудиторії” Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, керівник Світлана Бабенко 2004 - проект «Регіональний семінар вдосконалення викладання» (ReSET) для молодих науковців і викладачів культурологічних та соціальних дисциплін України, Білорусі, Польщі і Росії: «Нові ідентичності в старих містах», Центру гуманітарних досліджень Львівського національного університету 2003-2004 - Зимові школи проекту CEP “Нетрадиційні методи викладання соціології” Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Проект Гендерної експертної платформи при Гендерному інформаційно-аналітичному центрі «Крона», керівник Людмила Гуслякова

Publications

більше 60 наукових публікацій Малес Л. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології. Монографія / Л. Малес. – К. : К.І.С. – 2011. - 325 с. Соціологія міста : навчальний посібник З грифом МОН / за заг. ред. О.К. Міхеєвої / Міхеєва О., Малес Л., Середа В., Соболевська М. - Донецьк: вид-во «Ноулідж», 2010. – 463 с. Якісні дослідження в соціологічних практиках (Качественные исследования в социологических практиках, на укр.яз.). Навчальний посібник, рекомендований МОН / Наук. ред. Н.Костенко, Л. Скокова / Костенко Н., Скокова Л., Малес Л. та ін. – К.: Інститут соціології НАН України, 2009. – 400 с. Основи теорії гендеру. Навчальний посібник з грифом МОН / Чухим Н., Мельник Т., Скорик М., Малес Л. та ін. . – К.: "К.І.С.", 2004. – 536 с. Національні та гендерні конструкти в системі регіональних ідентичностей: конкуренції та домінації // Схід-Захід. Історико-культурологічний збірник. Вип. 8. – Х.-К.: Критика. 2006; 0.5 др. аркуша Карта міста: символічний простір управління // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Матеріали другої наукової конференції. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 169-174.; 0.3 др. аркуша Формування територіальних громад як суб'єктів громадянського суспільства // Збірник наукових праць ДонДУУ: "Соціологія управління". Серія "Спеціальні та галузеві соціології". Т. VI. Вип. 1(46). – Донецьк: ДонДУУ, 2005. - С. 53-59.; 0.5 др. аркуша Соціокультурний аналіз на перетині структурних ознак // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наукових праць. – Х.: ХНУ ім. Каразіна, 2005. – С. 497-502.; 0.5 др. аркуша In Search of Holidays: The Case of Ukraine // National Days/ National Ways. Historical, political, and religious celebrations around the world. Ed. by L.Fuller. - Westport, L., 2004. S. 285-301. (співавтор. Андросенко Т., Костенко Н.); 0.5 / 0.17 др. аркуш. Основи гендерного аналізу в дисциплінах соціогуманітарного циклу. Методичні рекомендації. – К.: ПРООН, 2004. – 39 с.; 2 др. аркуші Малес Л. Основи гендерного аналізу в дисциплінах соціогуманітарного циклу. Методичні рекомендації з грифом МОН. - К.: ПРООН, 2004. – 39 с. Біологічні, психологічні та соціокультурні чинники конструювання гендеру / Основи теорії гендеру. Навчальний посібник. – К.: "К.І.С.", 2004. - С. 109-131.; 1.4 др. аркуші Пределы и запредельное модерна vs пространство постмодерна / Постмодерн: новая магическая эпоха: Сб. статей / Под ред. Л.Г. Ионина. - Харьков, 2002. - С.153-163.; 0.8 др. аркуш. Організація простору суспільства як політична діяльність. - Дисертація на здобуття вченого ступеня канд. соціол. наук. Київ, 2002. – 198 с.; 9 др. аркуш Національні образи українців та росіян у просторі ЗМІ; Российско-украинский Альманах. – СПб.: Амадеус, 2001. – С. 313-318; 0.3 др. аркуш. Медиа в выборах. - К.: Национальная академия наук Украины ин-т социологии, 1999. - Гл. 8. - С.179-194.; (співавтор. Андросенко Т., Костенко Н., Макеєв С.); 1 др. аркуш