Moroz Evgeniya Olegivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:2]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Associate professor [en:field:field_position:#allowed_values:6]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

(044) 431-04-66, 64-66

Room [en:field:field_room:person:label]

502

Email [en:field:field_email:person:label]

morozeo@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

Історія соціології, сучасні соціологічні теорії, теорії культурного капіталу, постструктуралістська теорія, соціологічні концепції цінностей

Education [en:field:field_education:person:label]

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, магістр з напрямку «Соціологія», диплом з відзнакою
Вінницький національний технічний університет, диплом за спеціальністю «менеджмент організації» (друга вища освіта)

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Авторка близько семидесяти наукових публікацій у вітчизняних виданнях з соціології та економічної теорії. Основні з них:

 • Moroz Y. Territorial Branding as an Instrument for Competitiveness of Rural Development / Moroz Yevheniia. Nataliia Karachyna, Tetiana Vakar, Volodymyr Semtsov, Anna Vitiuk // Applications of Management Science: Volume 20, 97-114. (Входить до бази Scopus)
 • Мороз Є. Використання активних методів викладання соціологічних дисциплін в умовах дистанційного навчання / Євгенія Мороз, Марина Соболевська, Тетяна Червінська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. № 4. 2021. с. 129-142.
 • Територіальний брендинг як фактор розвитку депресивних економік України / Н.П.Карачина, Т.В.Вакар, Є.О.Мороз, В.М.Семцов та ін. - Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2020. 196 с. Монографія
 • Мороз Є.О. Моделювання взаємозв’язку ринкових трансформацій та динаміки соціально-економічних показників в Україні: регіональний аспект / Мороз Є., Джоанна Стуглик, В.М.Семцов, С.Ф.Цуркан. - Агросвіт. - №4. – 2020.
 • Мороз Є. Історія соціології в Україні: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 054 “Соціологія” [Електр.ресурс], Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. Режим доступу:https://sociology.knu.ua/uk/navchalno-metodychni-kompleksy Дата звернення: Вер. 2020
 • Мороз Є.О. Методичні та концептуальні аспекти викладання дисципліни «Сучасні соціологічні теорії» // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.29(1) – К.:Логос, 2016. – С.18-27.
 • Мороз Є.О. Теоретико-методологічні засади концепції культурної репродукції П.Бурдьє: можливості використання на сучасному етапі розвитку соціологічної теорії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.26(1) – К.:Логос, 2015. – С.14-21.
 • Мороз Є.О. Зміст та пізнавальний потенціал поняття «капітал» в економіко-соціологічній концепції суспільного розвитку К.Маркса / Мороз Є.О., Белінський В.М. // Вісник інституту історії, етнології і права: Збірник наукових праць. - Випуск 13. Вінниця: НІЛАН-ЛТД, 2015. – С.86-89. - 108 с.
 • Мороз Є.О. Теорії соціального капіталу в сучасній соціології: методичні та пізнавальні аспекти / Є.О.Мороз // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.29. – К.:Логос, 2015.
 • Мороз Є.О. Культурні еліти як соціальний актор структурних трансформацій сучасних суспільств / Є.О.Мороз, В.М.Белінський // Вісник інституту історії, етнології і права: Збірник наукових праць. - Випуск 12. Вінниця: НІЛАН-ЛТД, 2014. – С.82-88. - 125 с.
 • Мороз Є.О. До проблеми окреслення міждисциплінарних меж соціології та соціальної антропології / Є.О.Мороз // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.№3(24) – К.:Логос, 2014. – С. 6-14.
 • Мороз Є.О. До проблеми ідентифікації сутнісних ознак концепту «культурний капітал» крізь призму генези його формування в теоретичній соціології ХХ - початку XXI століття // Є.О.Мороз, В.М.Белінський // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.№4(25) – К.:Логос, 2014. – С. 49-56.
 • Мороз Є.О. Проблема концептуалізації та операціоналізації поняття «культурний капітал» в сучасній теоретичній соціології / Мороз Є.О., В.М.Белінський // Вісник інституту історії, етнології і права: Збірник наукових праць. - Випуск 11. Вінниця: НІЛАН-ЛТД, 2013. – С.91-95. - 114 с.
 • Мороз Є.О. До проблеми соціологічної концептуалізації «культурного капіталу» серед суміжних за змістом термінологічних аналогів / Є.О.Мороз // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.19 – К.:Логос, 2013. -257 с.- С.27-34.
 • Мороз Є.О. Українське суспільство в контексті освітніх процесів і залучення до культурних практик: трансформація ціннісних орієнтацій / Є.О.Мороз // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.20 – К.:Логос, 2013. -222 с.- С.20-28.
 • Мороз Є.О. Символічна параметризація культурного капіталу: кількість, якість, модальність/ Є.О.Мороз // Studia methodological. – Випуск 29. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009. – 234 с., С.15-21. 

Awards [en:field:field_awards:person:label]

2021 Подяка ректора Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2021 Грамота за успіхи у навчальній, науковій та виховній роботі.

2019 Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2019 Кращий викладач факультету соціології у 2018/2019 н.р.