Moroz Evgeniya Olegivna

Academic degree

Сandidate of sociological sciences

Academic title

-

Department

Position

Associate professor

Phone

259-02-48, 22-93, 22-60

Room

502

Email

morozeo1@gmail.com

CV

Scientific interests

Історія соціології, сучасні соціологічні теорії, теорії культурного капіталу, постструктуралістська теорія, соціологічні концепції цінностей

Education

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, магістр з напрямку «Соціологія», диплом з відзнакою
Вінницький національний технічний університет, диплом за спеціальністю «менеджмент організації» (друга вища освіта)

Publications

Авторка близько п’ятдесяти наукових публікацій у вітчизняних виданнях з соціології та економічної теорії. Основні з них:

Мороз Є.О. Генеза теоретичного змісту поняття «культурний капітал» у соціології / Є.О.Мороз // Соціальні виміри суспільства. – 2009. -№1(12). – С.120-129.

Мороз Є.О. Можливості застосування поняття «культурний капітал» в емпіричних соціологічних дослідженнях / Є.О.Мороз // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В.П.Бех; Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова; творче об'єднання «Нова Парадигма» - Вип. 84. – К.: Вид-во НПУ імені В.П.Драгоманова, 2009. – 245 с., С.195-205.

Мороз Є.О. Соціально-технологічний вимір поняття «культурний капітал» у соціології / Є.О.Мороз // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. – 2009. - №42. – С.116-124.

Мороз Є.О. Символічна параметризація культурного капіталу: кількість, якість, модальність/ Є.О.Мороз // Studia methodological. – Випуск 29. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009. – 234 с., С.15-21.

Мороз Є.О. Місце та роль соціальної комунікації в структурі інкорпорованого культурного капіталу особистості / Є.О.Мороз //Актуальні проблем соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Фенікс, 2010. – Вип.10. – С.128-138.

Мороз Є.О. Вплив репродуктивного культурного капіталу індивіда на доступ до вищої освіти: теоретичні аспекти / Є.О.Мороз // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Фенікс, 2010. – Вип.11. – С.133-140.

Мороз Є.О. Трансформація сімейного виховання як детермінанти накопичення та формування культурного капіталу в контексті сучасних суспільних процесів/ Є.О.Мороз // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.14 – К.:Логос, 2012. - С.32-38.

Мороз Є.О. Проблема концептуалізації та операціоналізації поняття «культурний капітал» в сучасній теоретичній соціології / Мороз Є.О., В.М.Белінський // Вісник інституту історії, етнології і права: Збірник наукових праць. - Випуск 11. Вінниця: НІЛАН-ЛТД, 2013. – С.91-95. - 114 с.

Мороз Є.О. До проблеми соціологічної концептуалізації «культурного капіталу» серед суміжних за змістом термінологічних аналогів / Є.О.Мороз // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.19 – К.:Логос, 2013. -257 с.- С.27-34.

Мороз Є.О. Українське суспільство в контексті освітніх процесів і залучення до культурних практик: трансформація ціннісних орієнтацій / Є.О.Мороз // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.20 – К.:Логос, 2013. -222 с.- С.20-28.

Мороз Є.О. Культурні еліти як соціальний актор структурних трансформацій сучасних суспільств / Є.О.Мороз, В.М.Белінський // Вісник інституту історії, етнології і права: Збірник наукових праць. - Випуск 12. Вінниця: НІЛАН-ЛТД, 2014. – С.82-88. - 125 с.

Мороз Є.О. До проблеми окреслення міждисциплінарних меж соціології та соціальної антропології / Є.О.Мороз // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.№3(24) – К.:Логос, 2014. – С. 6-14.

Мороз Є.О. До проблеми ідентифікації сутнісних ознак концепту «культурний капітал» крізь призму генези його формування в теоретичній соціології ХХ - початку XXI століття // Є.О.Мороз, В.М.Белінський // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.№4(25) – К.:Логос, 2014. – С. 49-56.

Мороз Є.О. Теоретико-методологічні засади концепції культурної репродукції П.Бурдьє: можливості використання на сучасному етапі розвитку соціологічної теорії Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.26(1) – К.:Логос, 2015. – С.14-21.

Мороз Є.О. Зміст та пізнавальний потенціал поняття «капітал» в економіко-соціологічній концепції суспільного розвитку К.Маркса / Мороз Є.О., Белінський В.М. // Вісник інституту історії, етнології і права: Збірник наукових праць. - Випуск 13. Вінниця: НІЛАН-ЛТД, 2015. – С.86-89. - 108 с.

Мороз Є.О. Теорії соціального капіталу в сучасній соціології: методичні та пізнавальні аспекти / Є.О.Мороз // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.Вип.29. – К.:Логос, 2015.