Nabrusko Iryna Yiriyivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of philosophical sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:4]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Associate professor [en:field:field_position:#allowed_values:6]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

521-33-40, 63-40

Room [en:field:field_room:person:label]

509

Email [en:field:field_email:person:label]

nabrusko@knu.ua, i_nabrusko@ukr.net

CV [en:field:field_cv:person:label]

Work dates [en:field:field_workdates:person:label]

до 2021

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

соціологія економічних відносин, глобальна економіка, сучасні медіа та реклама, практики споживання

Research [en:field:field_research:person:label]

соціологія економічних відносин, соціологія реклами та споживання

Education [en:field:field_education:person:label]

2001 - Київський державний лінгвістичний університет, мова та література (англійська мова)

1983 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, науковий комунізм

кандидат філософських наук, доктор філософії Українського вільного університету (Мюнхен).

Projects [en:field:field_projects:person:label]

1999 - 2004 - "Демократична освіта"

1998-1999 - "Засоби масової інформації і демократія"

1995-1996 - "Мова як засіб самопізнання особистості"

1996 - "Становлення громадянського суспільства"

Publications [en:field:field_publications:person:label]

понад 30 наукових статей та науково-методичних праць у галузі трансформації соціальної структури, соціології реклами, соціології громадської думки. Зокрема з 2000 року:

Практикум з соціології. Навчальний посібник. – К.:Вид.центр КДЛУ, 2000.- 145 с. ( 8,6 дрк.арк.)

Засоби масової інформації та громадська думка: проблеми транзитного суспільства в Україні. – Розвиток демократії в Україні. К.: Центр освітніх ініціатив, 2001. – С.400-411 ( 0,6 дрк.арк.)

Методичні рекомендації для самостійної роботи „Опитування як основний метод соціологічного досліджень. Проведення анкетування.” – К.: Вид.центр КНЛУ, 2002 – 19 с. (2,2 дрк.арк)

Споживання та соціальна стратифікація (деякі аспекти теорії Пьєра Бурдьє). Вісник КНЛУ. - Серія “Історія. Економіка. Філософія.” 2002. - Вип. 6. – С. 123 –125 (0,3 дрк. арк.).

Політична реклама як фактор впливу на масову свідомість.- Розвиток демократії та демократична освіта в Україні. К.: Ай Бі,2003. – с.503-511 (0,5 дрк.арк.)

Проблема споживання і реклама у соціокультурному просторі України. – Над Дніпром і Віслою. Україна і Польша в європейському вимірі – минуле і сучасність. Київ-Торунь. 2003-2004. № 2-3. С.421-424.

Феномен реклами і проблема формування світоглядних цінностей у соціокультурному просторі України” - Духовні засади розвитку людства в епоху глобалізації та українська перспектива. Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Національна академія управління, 2005. – 288 с.- С.218-222.

Реклама як фактор соціалізації в сучасному українському суспільстві.» - Україна в системі духовних, економічних та політичних координат глобалізованого світу. – К.: Національна академія управління, 2006. – 280 с.- С. 138-142.- 0,4 дрк.арк

Реклама міфу та міфологія реклами. - Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць.- К.: Київський університет , 2006. Вип.6 .- С. 24- 31. ( у співавторстві з О. М Решетняк ) 0,5 дрк.арк

Вплив реклами на образ споживання : українські реалії. - Демократичний розвиток України. (Матеріали конференції) – К.: Видавництво Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова, 2006.- С.146-149.- 0,6 дрк.арк