Salnikova Svitlana Anatoliivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:2]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Associate professor [en:field:field_position:#allowed_values:6]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

521-33-24, 63-24

Room [en:field:field_room:person:label]

503

Email [en:field:field_email:person:label]

sv.salnikova@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Education [en:field:field_education:person:label]

2014

Вчене звання доцента кафедри соціології та соціальної роботи. Атестат: 12ДЦ  № 039706. Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

2011

Doctor of Philosophy, PhD in Sociology. Supplement to diploma ДК №067612.

2011

Кандидат соціологічних наук за спеціальністю 22.00.02 – методологія та методи соціологічних досліджень. Диплом: ДК №067612. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Тема дисертації: «Обґрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях»

2006 – 2010

Аспірантура за спеціальністю 22.00.02 – методологія та методи соціологічних досліджень. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

1993 – 1998

Базова освіта у Волинському державному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю 7.04020101 – «Математика», кваліфікація «Викладач математики». Диплом: ВС №10597252.

 

Awards [en:field:field_awards:person:label]

Грамота (Наказ № 277-з від 26.05.2008) з нагоди святкування 15-ї річниці створення ВНУ ім. Лесі Українки
Подяка голови обласної ради (Розп. № 102-р від 12.05.2010) з врученням цінного подарунка з нагоди святкування Дня науки
Почесна грамота обласної ради (Наказ № 348-р від 11.11.2015) з нагоди 25-річчя створення інституту соціальних наук
Грамота Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (Наказ № 104 від 01.03.2016) за вагомий внесок у розвиток дитячої обдарованості та високий рівень підготовки учнів до обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Волинської обласної Малої академії наук.

Projects [en:field:field_projects:person:label]

2015

Проект «Налагодження співпраці у сфері покращення надання адміністративних послуг між представниками органів місцевого самоврядування та вивчення кращих практик України та Польщі» в рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна.

07.2012 – 07.2014

CASE Project (Center for Advanced Studies and Education) “Social Transformations in the Border (Belarus, Ukraine, Moldova)”. European Humanitarian University (Vilnius, Lithuania), Carnegie Corporation of New York, the American Councils for International Education (ACTR/ACCELS).

09.2009 – 06.2012

OSI/HESP Reset Project (Regional Seminar for Excellence in Teaching) “European Visions and Divisions: Comparative Studies for Advances in Teaching Sociology”. Taras Shevchenko National University of Kiev, Ukraine, Higher Education Support Program of Open Society Institute (Budapest).

 

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Книги:

Математичне моделювання соціальних мереж. Навч. посібн. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 120 с. Гриф вченої ради СНУ ім. Лесі Українки.

Соціологія: тестові завдання. Навч. посібн. Луцьк : Вежа-Друк, 2013. [Авторскі розділи. Надійність соціологічної інформації. С. 33–42. Організація та методи вибіркових досліджень. С. 43–54.]

Аналіз даних соціологічних досліджень засобами SPSS. Навч. посібн. Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ імені Лесі Українки, 2008, 164 с. (у співавторстві з Горбачиком А. П.)

Аналіз соціальних мереж. Навч.-метод. компл., Луцьк : Вежа-Друк, 2012, 40 с., 2018, 56 с.

Математичні методи в соціології. Тести із соціології.Луцьк: Ключі; Волинська обл. друк., 2012, С. 39–55.

Кількісні методи в соціології. Соціологія: зб. тест. завдань. Луцьк: Вол. обл. друкарня, 2009, С. 97–123.

 

Статті:

Salnikova, S. (2014). Ukrainian Society under Conditions of Total Anomy. Economics & Sociology. Vol. 7, № 2, P. 183–198. (SCOPUS та ін.)

Сальнікова, С. (2018). Онлайн-дослідження соціальної мережі соціологічних журналів України. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. № 4, С. 135–156.

Сальнікова, С. А., Мурадян, О. С., Сидоров, М. В.-С., Середа, О. С. (2018). Ціннісні орієнтації студентів-першокурсників (за результатами міжуніверситетського дослідження). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. Вип. 40, С. 125–132.

Сальнікова, С. (2018). Соціальна діагностика міста Луцька в рамках розробки стратегічного плану його розвитку. Соціологічні студії. № 1 (12), С. 42–51. https://doi.org/10.29038/2306-3971-2018-01-42-51 (COPERNICUS та ін.)

Сальнікова, С., Аврамук, Е. (2018). Соціальна безпека українців у локальному та загальноєвропейському контекстах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. № 1(9).

Сальнікова, С. (2017). Соціальне самопочуття жителів міста Луцька: про що говорить моніторинг. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. № 2, С. 105–118.

Сальнікова, С., Тимчук, Т. (2017). Громадсько-політична активність населення європейських країн. Соціологічні студії. № 1 (10), С. 26–35. https://doi.org/10.29038/2306-3971-2017-01-26-35 (COPERNICUS та ін.)

Сальнікова, С. (2017). Поселенські відмінності в характері інституційної релігійності волинян. Соціологічні студії. № 2 (11), С. 55–63. https://doi.org/10.29038/2306-3971-2017-02-55-63

Сальнікова, С., Хом’як, А. (2016). Виокремлення середнього класу (за даними компанії TNS). Соціологічні студії. № 1 (8), С. 37–45. https://doi.org/10.29038/2306-3971-2016-01-37-45 (COPERNICUS та ін.)

Сальнікова, С., Хом’як, А. (2016). Ціннісно-нормативні моделі міського середнього класу в Україні (за даними компанії TNS). Соціологічні студії. № 2 (9), С. 31–40. https://doi.org/10.29038/2306-3971-2016-02-31-40 (COPERNICUS та ін.)