Shelukhin Volodymyr Anatoliyovych

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:2]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

- [en:field:field_academict:#allowed_values:0]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Assistant professor [en:field:field_position:#allowed_values:7]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

521-33-71, 63-71

Room [en:field:field_room:person:label]

509

Email [en:field:field_email:person:label]

volodymyr.shelukhin@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

загальна соціологічна теорія, соціальна епістемологія, ідентичності, ідеології, соціокультурні практики, соціальні зміни

Education [en:field:field_education:person:label]

2012-2014 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, Диплом магістра соціології з відзнакою, магістерська робота «Концептуальна реконструкція політичної археології М. П. Драгоманова»

Projects [en:field:field_projects:person:label]

 • Літня школа «Своє суспільство під час війни» від ГО "Локус_", серпень 2022 (лектор);
 • Весняна школа "Як теоретизувати у соціальних науках?" від ГО "Локус", березень 2020, березень 2021 (лектор);
 • Воркшоп "Де шукати дані?" від спільноти "Sociology and Analytics", вересень 2019 (консультант-лектор);
 • «Місто в постіндустріальну добу. Яке майбутнє у київських промзон?» (розробка інструментарію для експертного опитування на замовлення Представництва в Україні Фонду Гайнріха Бьолля), 2013.

Publications [en:field:field_publications:person:label]

 • Молоціян А., Шелухін В. Гендерний вимір мовної поведінки жінок у різномовних сім’ях і партнерствах // Політичні дослідження. – 2021. – №2. – С. 135-149).
 • Шелухін В. Релігійні переслідування в окупованому Криму: феноменологічний вимір // Народознавчі зошити. – 2021. – №6 (162). – С. 1468-1473).
 • Shelukhin, V (2019). Between Street Mobilization and Backroom Dealing: The Power to Prevent Action at the Ukrainian Parliament, Open Journal for Sociological Studies, 3(2), p. 37-44.  https://doi.org/10.32591/coas.ojss.0302.01037s
 • Шелухін В. Інтернет-піратство як раціональний вибір // Вісник НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Політологія. Соціологія. Право. – 2018. – №3(39). – С.50-58). https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.3(39).193564
 • Концепція норм Дж. С. Колмена: мікро-макро теоретичні рамки та їх критичне прочитання // Соціологія. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – №1(7). – 2016. – С. 23-27.
 • Соціологічний круглий стіл «Мислення та свідомість: від абстракцій до полону науки»// Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – №1(7). – 2016. – С. 65.
 • Принцип максимізації корисності поза класичною концепцією раціональності: «соціальний механізм» як альтернатива //  Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – Т. 1 № 4(29). – 2015. – С. 13-20. 
 • VIII Міжнародна конференція студентів та молодих вчених Соціологія та сучасні соціальні трансформації // Соціологія. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – № 6. –  2015. – С. 70-71. 
 • Астрономія в могилянській академічній традиції XVII-XVIII ст.: від езотерико-синкретичної до раціонально-емпіричної моделі мислення //  Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні : збірник наукових праць / під ред.. О. Петрука. – Львів:  Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2014. – С.  436-454.
 • Раціональність у добу пізнього Модерну: до розвитку методологічної основи розуміння онтології множинності //  Соціологія. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. - №1(4). – 2013. С. 75-78.
 • Раціональність: проблематизуючи класичне уявлення (Н. Луман та Е.Ґіденс) //  Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. - №3 (20). – 2013. – С. 62-70.
 • Суспільство у просторі трансформацій, культура у просторі суперечностей: відкриті питання Деніела Бела //  Соціологія. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – №1-2. 2010. – С. 103-105.
Переклади:
Наукове редагування:
 • Кіссінджер Г. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному контексті / пер. з англ.. Н. Коваль. – К.: Наш Формат, 2017. – 320 с.
 • Матеріали VIII Міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Соціологія та сучасні соціальні трансформації». – К.: Логос, 2015. – 71 с. (співредактор).
 • Шевченківська весна – 2015: психологія, військові науки, соціологія, філологія. Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: НТСА КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – 254 с. (співредактор).

 

Awards [en:field:field_awards:person:label]

Стипендія Президента України (2008-2009), Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2013), Стипендія імені Микити Шаповала (2013-2014), 1-е місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «соціологічні науки» (2013).