Sydorov Mykola Volodymyr-Stanislavovych

Academic degree

Сandidate of physical and mathematical sciences

Academic title

Associate professor

Department

Position

Associate professor
Network administrator

Phone

521-33-24, 63-24

Room

503, 500а, 505, 511б

Email

myksyd@knu.ua

CV

Homepage

Scientific interests

Математичні методи обробки даних з неповною статистичною інформацією, онлайн інтернет-опитування, моделювання у соціології, дослідження соціальних мереж, методи досяжності важкодоступних груп, аналіз непараметричних даних, експертні опитування

Research

Математичні методи статистики, Новітні освітні технології, створення соціологічних баз даних, новітні технології збору соціологічної інформації

Education

2001 - Доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1996 - Захист дисертації на тему "Задачі оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції розривних марковських процесів та їх застосування". Диплом кандидата фізико-математичних наук, шифр спеціальності: 01.05.01

1993 -1995 - Аспірантура у Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка, факультет кібернетики, кафедра прикладної статистики

1988 - 1993 - Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет кібернетики, спеціальність: прикладна математика, кваліфікація: спеціаліст математики, викладач

Awards

2019 - Нагрудний знак МОН України "За наукові та освітні досягнення" 2017 - Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» 2010 – “Кращий викладач року” факультету соціології 2006 - Відзнака Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка 3 ступеня 2003 - Почесна грамота Міністерства освіти та науки 1999 - Подяка від Київської міської державної адміністрації 1996 - Робота "Фільтрація та інтерполяція мережі масового обслуговування з неповною інформацією" відзначена Дипломом НАН України та премією НАН України для молодих учених 1993-1995 - Соросівський аспірант

Projects

1996-1998 - “Україна:психологічна допомога дітям” TACIS Українсько-канадський проект "Демократична освіта"

Publications

Война О.А. Сидоров М.В.-С. Рівняння оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції для частково спостережуваних марковських процесів .- Укр. мат. журнал.- 1994р.- том. 46, № 8 , стор. 971-976 Война О.А. Сидоров М.В.-С. Обернені рівняння оптимальної нелінійної інтерполяції для частково спостережуваних марковських процесів. .- ДАН України.- 1995р. - №1.- стор. 24-26 Сидоров М.В.-С. Фільтрація та інтерполяція мережі масового обслуговування з неповною інформацією .- Вісник КУ, серія фіз.-мат. наук .- 1995р. - №11, стор. 217-233 Война О.А. Сидоров М.В.-С. Оцінювання умовних перехідних ймовірностей для частково спостережуваних ланцюгів маркова .- Теорія ймовірностей та математична статистика.- 1996р. вип. 54, стор. 25-37 Voina O.A. Sydorov М.V.-S. The Estimation of Conditional Transition Probabilities for Partially Observable Markov Chains .- Theor. Probability and Math. Statist.- №54, 1997, р.25-37 Сидоров М.В.-С. Задачі фільтрації та інтерполяції мережі масового обслуговування з неповною статистичною інформацією .- Наук. видання "Соціально-психологічні знання: актуальність теорії і практики".- Український центр духовної культури. - 1997, стор. 122 143 Сидоров М.В.-С. Оптимальне оцінювання часу простою та стану для частково спостережуваної системи масового обслуговування. .- Вісник КУ, серія фіз.-мат. наук .- 1999р. - №1, стор. 229-238 Сидоров М.В.-С. Александрович І.М. Ітераційне рівняння типу Ейлера-Пуассона-Дарбу .- Вісник КУ, серія фіз.-мат. наук .- 1999р. - №4, стор. 75-81 Сидоров М.В.-С. Христофорова О.В.. Впровадження комп'ютерних технологій у процес викладання соціологічних дисциплін .- Методологія. Теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. Харків. 1999. ст 297-299 Сидоров М.В.-С. Александрович І.М. Задача Коші для телеграфного рівняння вищого порядку .- Журнал обчислювальної та прикладної математики. Вип.1, 1999, стор. 12-17 Sydorov M.V.-S, Aleksandrovich I.M. Differential operators defining a solution of an elliptic-type equation .- Journal of Mathematical sciences, Vol.102, №1, 2000, p. 3719-3727 Сидоров М.В.-С. Александрович І.М. Інтегральне зображення розв'язків ітераційного рівняння Гельмгольца та полігармонічного рівняння .- Вісник КУ, серія фіз.-мат. наук .- 2001р. - №2, стор. 203-208 Сидоров М.В.-С. Головні принципи та можливості дистанційної освіти .- Вісник КУ, серія соціологія, психологія, педагогіка.- 2002р. – Вип. 12-13, стор. 139-141 Ляшко І.І., Сидоров М.В.-С., Александрович І.М. Інтегральний оператор Рімана стаціонарних та нестаціонарних процесів для ітераційного осесиметричного випадку .- Журнал обчислювальної та прикладної математики – 2002р. №1 (87), стор. 49-55 Сидоров М.В.-С. Нахабич М.А. Особливості застосування новітніх інформаційних технологій у процесі викладання соціальних дисциплін .- Вісник КУ, серія соціологія, психологія, педагогіка.- 2003р. – Вип. 17-18, стор. 142-144 Ляшко І.І., Сидоров М.В.-С., Александрович І.М. Обернення деяких інтегральних рівнянь .- Журнал обчислювальної та прикладної математики – 2004р. №2 (91), стор. 25-30 Сидоров М.В.-С. Міняйло О.О. Мовна ідентичність у процесі соціалізації .- Вісник КУ, серія соціологія, психологія, педагогіка.- 2004р. – Вип. 20-21, стор. 6-9 Сидоров М.В.-С. Нахабич М.А. Інноваційні технології навчання: дистанційна освіта .- Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства: Монографія / за ред. Б.А.Головка. – К: ВПЦ “Київський університет”, 2004.- с 53-58 І.І.Ляшко, Сидоров М.В.-С., І.М. Александрович, О.Ю.Грищенко, Інтегральний оператор Рімана нестаціонарних процесів для ітераційного узагальнення осесиметричного випадку .- Журнал обчислювальної та прикладної математики.- 2004. - №1(90) І.І.Ляшко, Сидоров М.В.-С., І.М. Александрович, Обернення деяких інтегральних рівнянь .- Журнал обчислювальної та прикладної математики.- 2004. - №2(91).- с 25-30 Сидоров М.В.-С. Переваги та недоліки використання електронної пошти при проведенні соціологічних опитувань у Інтернеті .- Культура і сучасність. Альманах. №2 (2006).- с.145-153 Сидоров М.В.-С. Інтернет-користувач у соціологічному вимірі .- Культура і сучасність. Альманах. №1 (2007).- с.171-179 Сидоров М.В.-С. А.О.Пігіда Інтернет-користувач у реальних та віртуальних спільнотах .- Культура і сучасність. Альманах. №2 (2007).- с.186-193 Сидоров М.В.-С. А.О.Пігіда Інтернет як простір соціогрупових відносин .- Культура і сучасність. Альманах. №1 (2008).- с.163-168 Сидоров М.В.-С. Табаков Д.В. Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу .- Політичний менеджмент №4 (31) (2008).- с. 119-125 Сидоров М.В.-С. Смартмоб: нові старі розваги молоді чи засіб впливу? .- Соціальні технології № 38 2008, с. 379-392 Сидоров М.В.-С. Використання систем комп’ютерного анкетування в Інтернеті .- Соціальні технології № 43 2009, с. 164-175 Сидоров М.В.-С. Пігіда А.О. Використання методу мережевого аналізу для дослідження Інтернет- спільнот .- Соціальні технології № 44 2010, с. 240-250 Сидоров М.В.-С. Використання параданих у соціологічних дослідженнях.- Соціологія: теорія, методи, маркетинг.- 2011/4 жовтень-грудень.- с. 198 - 208 Навчальний посібник Донченко В.С., Сидоров М.В.-С., Шарапов М.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчальний посібник.- К.: Академія, 2009. – 286 c. Донченко В.С., Сидоров М.В.-С. Теорія ймовірностей та математична статистика для соціальних наук: навчальний посібник.- Київ: ВПЦ "Київський університет", 2015. - 400 с. Сидоров М.В.-С. Математика для соціологів. Навчальний посібник.- К: Каравела, 2019. - 420 с.