Tulenkov Mykola Vasylyovych

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Doctor of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:3]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Full professor [en:field:field_academict:#allowed_values:3]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Full professor [en:field:field_position:#allowed_values:5]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

(044) 431-04-68, 64-68

Room [en:field:field_room:person:label]

508

Email [en:field:field_email:person:label]

tnv50@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

проблема організаційної взаємодії в соціальному управлінні перехідного суспільства

Education [en:field:field_education:person:label]

2005 - Міжрегіональна академія управління персоналом

1984 - Вища партійна школа при ЦК КПУ

1976 - Львівський державний інститут фізичної культури

Publications [en:field:field_publications:person:label]

понад 420 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 20 монографій і 35 навчальних посібників та підручників із загальної та галузевих соціологій.

Awards [en:field:field_awards:person:label]

2006 - Заслужений працівник освіти України