Yakovenko Yuriy Ivanovych

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Doctor of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:3]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Full professor [en:field:field_academict:#allowed_values:3]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Full professor [en:field:field_position:#allowed_values:5]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

22-45, 259-04-47

Room [en:field:field_room:person:label]

508

Email [en:field:field_email:person:label]

yakoven2007@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

теоретична соціологія, методологія та методи соціологічного дослідження, соціологія комунікації, соціологія політики, соціологія простору

Research [en:field:field_research:person:label]

соціологія соціології, теоретична соціологія, методологія та методи соціологічного дослідження, соціологія комунікації, соціологія політики, соціологія простору

Education [en:field:field_education:person:label]

1995 - докторантура, Інститут соціології НАН України

1974 - Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, механіко-математичнй факультет

Projects [en:field:field_projects:person:label]

“Методологічні та методичні розробки соціальних показників становлення демократизації суспільства в Україні” (01БП017-01) – керівник напрямку;

“Методологія та методика формування іміджу України в сучасному світі: соціально-психологічні аспекти” – керівник теми.

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Більше ста тридцяти наукових публікацій, зокрема, 4 монографії:

Яковенко Ю.И., Паниотто В.И. Почтовый опрос в социологическом исследовании. – Киев, 1988. 10.0 д.а.;

Каныгин Ю.М., Яковенко Ю.И. Введение в социальную когнитологию. – Киев. 1992. 6.5 д.а.;

Чачко А.С., Яковенко Ю.И. Образ мира и коммуникация. Киев, 1994. 11.0 д.а.;

Яковенко Ю.И. Артефакт в социологии. Киев, 1995, 19.5 д.а.

Належить до авторів 1-го підручника:

Яковенко Ю.І. та інші. Соціологія: Основи загальної, спеціальних та галузевих теорій: підручник. – К.: Каравела, 2008. – 544 с. (35 д.а.)

та 3-х посібників:

Яковенко Ю.І. та інші. Соціологія освіти: Навчальний посібник. Книга перша. – Київ-Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2005. – 296 с. (17,6 д.а.);

Яковенко Ю.І. та інші. Соціологія освіти: Навчальний посібник. Книга друга. – Запоріжжя: Вид-во КПУ 2009. – 287 с. (17,1 д.а.);

Яковенко Ю.І. та інші. Захист прав платників податків: Навчальний посібник / За ред. О.М. Бандурки. – К., 2003. – 476 с. (18 д.а.).

Other [en:field:field_other:person:label]

Громадська робота:

академік-секретар відділення політології, соціології та права Академії наук вищої школи України (з лютого 2008 р. до 2012);

член експертної ради ВАК України (1998-2003 рр.);

член вченої ради Інституту соціології НАН України (1990-2005 рр.);

співголова дослідницького комітету (далі – ДК) САУ з соціології політики (2000-2007 рр.) та голова ДК з питань логіки та методології соціології з 2007 р. до теперішнього часу;

член фахової ради з менеджменту організацій ДАК України (1999-2003 рр.);

заступник гол. редактора:

альманаху "Культура і сучасність" (1999-2003 рр.);

збірки наукових праць «Соціальні технології» (2003 – 2009 р.);

часопису “Психологія і суспільство” (2000 р. – т/ч.);

член редколегій:

часопису “Нова парадигма” (м. Київ) (2000 р. – т/ч.);

часопису «Український соціум» (2002 р. – т/ч.);

часопису «Соціальна робота в Україні» з 2003 р. до 2010 р.;

збірки наукових праць «Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки» (2004 р. – т/ч.);

збірки наукових праць "Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка (серія: Соціологія; з 1998 р.– т/ч.);

збірки наукових праць "Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка; серія: соціологія., психологія, педагогіка", 2007 р. – т/ч.

збірки наукових праць "Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права", 2010р.- т/ч.

спеціалізованого англомовного видання для презентації досягнень української науки за її межами "Scientific Horizons" ("Наукові горизонти"), 2010р.- т/ч.

науково-виробничого журналу "Ринок праці та зайнятість населення" з 2012– т/ч.

наукового журналу "СВІТ соціальних комунікацій" з 2010– т/ч.

збірника наукових праць "Міжнародний науковий форум:соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент" з 2010– т/ч.

наукового та інформаційного електронного та друкованого видання "Український соціологічний журнал" з 2010– т/ч.

Член Вчених рад:

заступник голови комісії із соціології науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (1999-2007); голова (2007-2008); заступник голови (2008 – т/ч.);

член спеціалізованої Вченої ради в Київському університеті імені Тараса Шевченка Д 26.001.30 з 1999 р. та її голова 2003-2009 рр.;

член спеціалізованої Вченої ради в Київському університеті імені Тараса Шевченка Д26.001.24 в 1998-2001 рр.;

член спеціалізованої Вченої ради в Інституті соціології НАНУ Д 26.229.01 в 2005-2006 рр.;

член спеціалізованої Вченої ради в Гуманітарному університеті «ЗІДМУ» К17.127.02 в 2006-2008 рр.;

член спеціалізованої Вченої ради в Запорізькому Класичному приватному університеті Д17.127.02 з 2008 р. до 2010р.;

член спеціалізованої Вченої ради К26.053.17 в Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова з 2009 р. до 2012р.:

академік Української академії політичних наук з 2001 р.;

академік Академії Російської федерації із соціальних технологій та місцевого самоуправління з 2006 р.,

член-кореспондент Української академії інформатики з 1992 р.;

віце-президент Українського філіалу Міжнародного інституту Пітіріма Сорокіна – Миколи Кондратьєва (з 2006 р.);

голова конкурсної комісії Соціологічного центру імені Наталії Паніної при Соціологічній асоціації України (з 2006 р.до 2012р.);

член правління Соціологічної асоціації України з 2004 р. до 2011 р.

член Придніпровського наукового центру за напрямком "Соціологічні науки" з 2010 – т/ч.

член Міжнародного філософсько-космологічного товариства з 2012– т/ч.

Підготував: 7 докторів та 12 кандидатів соціологічних наук, серед яких наймолодший в Україні доктор (Ю.В. Романенко – 32 роки) та кандидат наук (С.В. Літвінов - 23 роки), то, відповідно, за вагомий внесок у справу підготовки фахівців вищої кваліфікації отримав Подяку ВАК України в 2007 р. та в 2008 р.;

тричі поспіль переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади із соціології в індивідуальному та командному заліку ставали студенти КНУ імені Тараса Шевченка, які готувалися під орудою Ю.І. Яковенка;

Awards [en:field:field_awards:person:label]

2012 - Відзнака президії Національної академії наук України

2012 - нагорода Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки Академії наук вищої школи України

2011 - Грамота Президії Академії наук вищої школи України як кращому керівнику з 15 відділень АНВШУ

2011 - Заслужений працівник освіти України

2010 - Диплом "Почесний член Соціологічної асоціації України"

2010 - Медаль М.П.Драгоманова за особистий вагомий внесок у розвиток НПУ імені М.П.Драгоманова

2010 - Подяка СБУ за значний внесок у справу утвердження, зміцнення Державної безпеки України та з нагоди Дня Незалежності України

2010 - Подяка Вищої школи соціології при Інституті соціології НАН України з нагоди її 10-річчя за високу професійну майстерність і вагомий внесок у розвиток соціологічної освіти, пропаганду соціологічних знань

2009 - "Почесна грамота Верховної Ради України"

2008 - Подяка ВАК України

2007 - Подяка ВАК України

2001 - "Відмінник освіти України"

2000 - Почесна грамота Міністерства освіти України

Медаль «1500-річчя Києва»