лідерство [en:taxonomy:term:2286:name]

Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України. / За ред.Максименка С.Д. - т.V, ч.3

Subscribe to RSS - лідерство [en:taxonomy:term:2286:name]